Kunskap hjälper människor att utveckla byar

Detta utvecklingsprojekt bedrivs tillsammans med EFKs partner i avlägsna provinser i Afghanistan. Människorna här är mycket fattiga och till följd av krig och oroligheter har de inte nåtts av tidigare insatser som syftat till att utveckla byar. De saknar kunskap om betydelsen av rent vatten, säkra förlossningar och ett långsiktigt jordbruk. Alla tre provinserna får mycket låga poäng om man studerar utvecklingsindikatorer såsom tillgång till rent vatten, kvinnors läskunnighet och mödradödlighet. Syftet med projektet är att öka kunskapen, förändra attityder och tillhandahålla material som inte finns tillgängligt i samhället.

Vad har vi uppnått i projektet

Under det senaste året har många insatser gjorts. Arbetet med vatten, sanitet och hygien har bland annat bestått av att bygga toaletter och ge utbildning i hur man renar vatten och lagar näringsrik mat till sina barn. Kurser i "BLiSS" (Birth and Life saving skills) har hållits i byarna med mycket goda reslutat. Både barn- och mödradödligheten har sjunkit och allt fler lär sig hur man ska agera vid olika komplikationer under en förlossning. När det gäller jordbruk och odling har man tillhandahållit material för att bygga växthus och även bidragit med jordbruksmaskiner av olika slag. Allt som allt har över 10 000 människor har berörts av arbetet under 2016.

Vad vill vi göra mer?

Ett stort fokus kommer fortsättningsvis att vara vatten, sanitet och hygien. Eftersom Afghanistan ligger mycket långt efter om man ser till utvecklingsindikatorer kommer det att fortsätta ta tid att åstadkomma en varaktig förändring. Vi ser även fram emot att utveckla jordbruksarbetet ännu mer. En stor del handlar om att utöka försöken med veteodling. Förra året blev en stor del av vetet i en av provinserna förstört av frost men nu har vi hittat en vetesort som ska vara tåligare och förhoppningsvis överleva klimatet. Vi hoppas kunna distribuera detta till befolkningen under nästa år.

Projektet kunde inte hittas