Ökad dialog leder till samhällsutveckling

Utmaningarna i Nepal är stora då de allra flesta människor fortfarande lever i svår fattigdom. Ett problem är att det saknas kapacitet hos myndigheter och i det civila samhället för att förändra situationen. United Mission to Nepal och EFK har haft som mål att bygga kapaciteten hos 50 enskilda organisationer i det civila samhället för att de på ett bättre sätt ska kunna kräva sina rättigheter och skapa ett mer rättvist och fungerande samhälle. Projektet stöds av medel från SMR/Sida, där EFK bidrar med 5 % egeninsats.

Vad har vi uppnått i projektet?

Genom insatsen har 50 enskilda organisationer fått ökad kapacitet att verka i samhället och hjälpa människor i sin närhet. Ett starkare civilt samhälle, som ställer frågor till politikerna, är en förutsättning för en positiv utveckling i Nepal. Tack vare stöd från UMN har organisationerna möjliggjort att 29 000 människor, inklusive 25 000 kvinnor, formerat över 1 300 grupper där de får möjlighet att stödja varandra för en positiv samhällsutveckling. I grupperna har människor till exempel lärt sig om hälsa och sanitet, hur man motverkar människohandel, sparande och företagsamhet och jämställdhet för att nämna några viktiga ämnen.

Vad vill vi göra mer?

EFK och UMN är mycket nöjda med de fantastiska resultat som vi har uppnått genom insatsen. Vi har upptäckt hur viktigt det är att skapa en god och fungerande dialog och samarbete mellan myndigheter och befolkningen. Vi brinner för att de allra fattigaste ska få en stärkt röst i det nepalesiska samhället. Så det tänker vi arbeta för de kommande tre åren. Enkelt handlar det om att bygga en bättre kapacitet hos myndigheterna samtidigt som vi bygger människors och gruppers kapacitet att påverka myndigheterna. Vi arbetar på två fronter helt enkelt. Genom detta hoppas vi skapa förutsättningar för att flickor får gå i skolan, att människor får ökad försörjning och att korruptionen minskar.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet kunde inte hittas