Sjukhus i Mpongwe räddar liv

Mpongwe Mission Hospital drivs av vår partnerkyrka i Zambia (MBA). Sjukhuset ligger mitt i aidsepidemins centrum. Med små medel hjälper man många människor i området. En viktig del i arbetet är att stödja barns hälsa och utveckling. Det sker både genom Maternal Child Health-mottagningen som finns stationerad på sjukhuset och har en ambulerande funktion, och barnavdelningen med egen nutritionsavdelning för undernärda barn. Varje år passerar ca 50 000 patienter sjukhuset, varav många är sjuka i hiv/aids, malaria och tuberkulos. Sjukhuset arbetar även mycket förebyggande genom utbildning i bland annat näringslära, barns utveckling, hiv-prevention och hygien.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFK stödjer sjukhuset för den dagliga driften. Under senare år har också bidrag till att förbättra sjukhusets standard och möjligheterna till god vård genomförts, med till exempel kraftig ökning av kvalificerad personal och förbättringar vad gäller utrustning och lokaler, bland annat installation av ny utrustning på operationsavdelningen. EFK bidrar också i form av stipendier till utbildning av personal.

Lille Moses i pappa Richards famn (bilden) är ett av alla över 150 barn som varje månad föds på Mpongwe Hospital. Att födas är ett kritisk ögonblick för varje människa, och tillgång till sjukhusvård kan utgöra skillnaden mellan liv och död för moder och barnet. Det är ett av alla exempel på hur betydelsefullt sjukhuset är!

Vad vill vi göra mer?

Framöver vill vi fortsätta att stödja sjukhuset för att möjliggöra den dagliga driften. Utmaningar som underhåll av lokaler, skäliga löner till personal och mycket därtill gör att EFKs stöd är avgörande för att en god sjukvård fortsatt ska kunna bedrivas.

Projektet kunde inte hittas