Utbildning och mikrolån för utsatta

MBA (Mpongwe Baptist Association) är ett växande samfund med många engagemang och uppdrag. De som kommer till tro behöver få växa och få omsorg, vilket gör det viktigt att rörelsens församlingar har goda och utbildade ledare. I nuläget saknar många församlingar en fulltidspastor. EFKs utbildningsstöd genom stipendieverksamhet ökar möjligheterna att utbilda och sända fler pastorer. Teologistudenterna är alla väldigt tacksamma över möjligheten till bibelstudier och att få växa i Guds närvaro. De ser fram emot att efter studierna gå ut och tjäna Herren. Genom ditt bidrag är du med och ser till att församlingar får goda och nödvändiga ledare.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFK har sedan många år gett stöd till samarbetskyrkan MBAs stipendieverksamhet. Utbildning är ett viktigt verktyg för att människor ska få chans till ett arbete och därmed möjlighet till självförsörjning. Just nu får tolv personer stöd i sin utbildning inom MBA, varav åtta läser en treårig teologiutbildning på bibelskolan i Fiwale Hill Bible School. EFK ger också direkt stöd till själva skolan, som drivs av MBA tillsammans med två andra baptistsamfund i landet. Skolan förser många av samfunden i landet med evangelister och pastorer.

Vad vill vi göra mer?

Stipendier möjliggör för unga personer som saknar ekonomiska förutsättningar att studera teologi eller en yrkesutbildning. Vi vill fortsätta att bidra med stipendiemedel till utbildning för att möjliggöra för unga människor och blivande pastorer inom MBA att få utbildning för att sedan tjäna i organisationen.

Bernardo har fått möjlighet att studera

Jag är väldigt tacksam, och har lärt mig mycket här. Detta är en så bra möjlighet för oss, utan stipendiet hade det inte varit möjligt att vara här och läsa. Vi ber varje dag för våra sponsorer.”

- Bernardo, som studerar tredje året vid Fiwale Bible School.

Projektet kunde inte hittas