Utbildning till de mest utsatta

Under de senaste åren har antalet lärosäten för högre utbildning i Moçambique ökat mycket. Det finns idag 23 universitet och högskolor och antalet studenter uppgår till cirka 28 000. Trots ökningen är utbildningsbehovet i landet mycket stort. Avgifterna är mycket höga och därför är drömmen om en utbildning en omöjlighet för många unga.

EFK vill se att unga människor får utbildning för att kunna vara med och förbättra sina levnadsförhållanden, bidra till landets utveckling och att våra partners får goda och skickliga ledare. Därför får varje år ett tiotal studenter stipendium av EFK för studier i t.ex. teologi, pedagogik, engelska, barns rättigheter, juridik och administration. Målgruppen kommer ofta från väldigt fattiga och utsatta förhållanden. Genom att stödja projektet öppnar du vägen för unga människor till en livsavgörande utbildning.

António Damião studerar pedagogik och är en av EFKs stipendiater i Moçambique. Han har studerat på universitetet sedan 2013 och skriver:

"Jag vill tacka er för hjälpen jag har fått för att kunna klara mina studier. Tack! Gud välsigne er. Studierna går bra. Jag är klar med alla tentor för i år och nu väntar jag bara på resultatet. Jag har haft bra betyg och hoppas på att gå vidare till det tredje året på högskolan. Med de pengar jag får betalar jag avgifter för undervisningen och litteratur som krävs i kursen." (Våren 2016)

Projektet kunde inte hittas