Diakoni & Mångfald

Diakoni är att älska sin nästa som sig själv – och handla därefter. När vi i EFK pratar om mångfald handlar om att uppfylla Guds vision om att alla männiksor enas med Guds kärlek som drivkraft.

Diakoni är ett grekiskt ord som betyder "tjänst". Det är ett ord som brkar användas om "kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden". Sverigeprogrammet stödjer församlingarna i att starta och utveckla diakonalt arbete och att sprida erfarenheter och kunskap som finns i lokala församlingar.

För oss i EFK handlar mångfald ytterst om att Gud älskar alla människor och vill att vi också ska göra det. Därför stödjer Sverigeprogrammet och Projekt: Flykting och integration församlingar att vara platser med mångfald. Allra tydligast sker det under namnet Öppna kyrkan som har en egen hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om projektet?

Jag arbetar med att lyfta diakoni i församlingar!

Staffan Jenemark
Ledarutvecklare med fokus på diakoni och mångkultur 70 %

070-550 43 02

staffan.jenemark@efk.se

Jag koordinerar arbetet om mångfald inom EFK!

Hanna Ciszuk-Hägerman
Projektledare: Flykting och integration (sjukskriven)


Jag hjälper församlingar med mångfaldsfrågor!

Markus Sand
Rådgivare i integrations- och flyktingfrågor med särskilt fokus på Sverige 50%

070-245 96 21

markus.sand@efk.se

Jag jobbar med internationella flykting- och migrationsfrågor!

Daniel Råsberg
Rådgivare i integrations- och flyktingfrågor med särskilt fokus på EUMENA, 50%

073-814 40 23

daniel.rasberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 41134
Insamlingsbehov: 107 000 kr

Insamlat: 86 976 kr Kvar att samla in: 20 024 kr