För anställda och arbetsgivare

Här finns nyttiga resurser för anställda och arbetsgivare inom EFK. För dokument som har med bidrag från Samarbetsnämnden för Statsbidrag till trossamfund att göra, tryck på mappen nedan där det står SST-bidrag.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SST-bidrag
STADGAR+EFKM.pdf 113.9 kB 2017-06-13 23.12
Avtal_Trossamfund_AA_Juni_2013_Text.pdf 230.1 kB 2017-06-13 23.11
Arvoden vid mötesverksamhet fr o m 2017-01-01.pdf 100.3 kB 2017-08-23 08.43
Arvode vid mötesverksamhet missionärer och missionärskandidater Antagen 20170608.pdf 189.5 kB 2017-08-23 08.48
Evangeliska Frikyrkan o STIMs avtal okt 2016.docx 50.4 kB 2017-10-23 10.50
EFKs ordning för vigslar maj 2010.pdf 154.9 kB 2017-12-05 14.14
Pastorskriterier i EFK.pdf 145.3 kB 2017-12-05 14.14
Personalvård inom Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan 2017 10 18.pdf 194.8 kB 2017-12-05 14.14
Tystnadsplikt i Evangeliska Frikyrkan slutversion dec 2015.pdf 265.1 kB 2018-09-24 07.34
Utkast till nya i pastorskriterier i EFK-20181109.pdf 107.3 kB 2018-11-26 08.33