Tillsammans Mot Människohandel

Vad är människohandel? Och vad kan jag göra för att förändra? Det är några av frågorna som EFKs nya samtalsmaterial Tillsammans Mot Människohandel vill ta sig an.

Materialet är tänkt att användas som en studiecirkel för hemgrupper eller liknande och är uppbyggt som ett självstudiematerial med utgångspunkten i ett kristet perspektiv. Tillsammans Mot Människohandel går in djupare på vad människohandel är och ger redskap för hur jag som individ kan göra skillnad. Materialet är framtaget som ett samarbete mellan EFK och studieförbundet Bildalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans Mot Människohandel är uppbyggt på tre träffar. Varje träff innehåller en faktadel samt exempel från Evangeliska Frikyrkans arbete mot människohandel, vilket är ett av våra fyra fokusområden. Varje träff avslutas med en reflektion kring några av bibelns texter följt av samtalsfrågor och förslag på sätt att engagera sig. Det finns även tips på material för fördjupning, bland annat filmer som ger en djupare förståelse för vad människohandel är.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag har varit med och tagit fram samtalsmaterialet. Hör av dig till mig om du har någon fundering!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Hör av dig till mig om du vill veta mer om hur vi jobbar mot människohandel i Region Asien!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Hör av dig till mig om du vill veta mer om hur vi arbetar mot människohandel i Region Europa/Mellanöstern!

Eva-Lena Hellmark
Arbetar i Aten, Grekland, med organisationen Threads of Hope, som ger kvinnor utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning.


ehellmark@galacticomm.org