Hjälp pojkar ur sexhandel

Prostitution är olagligt i Thailand. Trots detta är sexhandeln en av landets största inkomstkällor. Inte bara kvinnor, utan också män och barn säljs för att tillfredställa turister och inhemska kunder. Sedan år 2015 arbetar EFK mot människohandeln i Thailand tillsammans med organisationen Urban Light. Huvudfokus är att hjälpa pojkar och unga män som fallit offer för sexhandeln. Via ett drop in-center får de mat, möjlighet att duscha, hjälp med id-handlingar, utbildning och arbeten utanför sexindustrin. EFKs medarbetare Matilda Henriksson är läkare och jobbar på drop in-centret med att ge pojkarna gratis vård. En annan viktig del i arbetet är att förebygga att människor säljs. En strategi för detta är att rikta oss mot taxiförare och hotellpersonal. Genom att utbilda dem om vilka signaler och beteenden som är tecken på att barn förs bort mot sin vilja så kan de förhindra människohandeln. En annan strategi är att upplysa turister om sexindustrins mörka baksida, för att förhindra sexköp.

Vad har vi uppnått i projektet?

  • Under 2017 nådde vi ut med hjälp till drygt 500 pojkar som på olika sätt utnyttjats i sexhandeln
  • 144 av dessa pojkar fick vård, som de annars inte skulle haft tillgång till
  • 60 taxiförare har tränats och hjälper nu till för att stoppa sexhandeln i Chiang Mai
  • Över 700 turister och lokala Chiang Mai-bor har deltagit i kampanjer (som den på bilden ovan) och informerats om människohandel

Vad vill vi göra mer?

Vi vill arbeta ännu mer förebyggande så att människor inte hamnar i sexhandeln från början, t.ex. genom att:

  • utbilda fler taxiförare och hotellpersonal om människohandel
  • utbilda föräldrar om hur de kan skydda sina barn
  • nå ut till sexköpare på effektiva sätt för att minska efterfrågan

Kit berättar

Kit (som eg. heter något annat) växte upp i en kristen familj på landsbygden. Han lärde sig tidigt att spela gitarr och spelade ofta i kyrkan. När han gick ut 8:an skickades han till storstaden Chiang Mai, många timmar bort, för att tjäna pengar åt sin familj. Utan någon erfarenhet eller utbildning var det svårt att få ett riktigt jobb. De enda som var intresserade var skumma massagesalonger och barer och Kit var snart ett offer för sexuell människohandel. Urban Light mötte Kit under sitt uppsökande arbete och har de senaste två åren funnits vid hans sida under den krokiga vägen mot frihet. Nyligen kunde Kit äntligen flytta bort från Chiang Mai och snart börjar han en 2-årig bibelskola!

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.