Människohandel bekämpas via media

Ansiktena på vår partnerorganisations medarbetare är dolda av säkerhetsskäl.

Middle East Media (MEM) arbetar smart och strategiskt i den mycket känsliga kontext som Mellanöstern är. De arbetar med film och kampanjer i sociala medier som är designade att bryta ned fördomar och invanda tankemönster samt förmedla hopp och goda värderingar till både barn och vuxna. MEM jobbar i nätverk med över 200 organisationer för att nå ut i många olika områden i regionen.

Människohandel är ett av EFKs fokusområden i Mellanöstern och Europa. Det är ett växande problem i många länder i Mellanöstern och det förnekas generellt av både myndigheter och vanliga människor. I Egypten förekommer många olika typer av människohandel – prostitution och flyktingsmugglare m.m. På landsbygden och i slummen är det vanligt att unga flickor säljs för äktenskap i så tidig ålder som 11 år. Så kallade sommaräktenskap är vanligt förekommande i vissa områden, det vill säga att flickor och unga kvinnor säljs som fruar till rika män som utnyttjar dem som sommarnöje under några veckor för att sedan skilja sig. Det finns flickor som gifts bort 60 gånger innan de fyller 18. Eftersom en oskuld ger ett högre pris "oskuldsopereras" många flickor innan de säljs igen.

Jomana, ledare för MEM, som är en av EFKs samarbetspartners i Egypten, fick upp ögonen för detta då några av de deltagande flickorna plötsligt ”försvann” från den mediaträning hon höll i. Förklaringen visade sig vara att de blivit bortgifta mot sin vilja. MEM har sedan dess haft en stark passion för att jobba mot människohandel och för flickors rättigheter. Sedan 2015 har EFK och MEM ett projekt som arbetar förebyggande mot människohandel i riskgrupper som i vissa slum- och landsbygdsområden samt bland den stora grupp syriska flyktingar som finns i landet. Projektet stöds av SIDA.

I projektet arbetar MEM mot trafficking och barnäktenskap genom att medvetandegöra människor i riskzonen, organisationer och myndigheter om problemet. MEM är i framkant när det gäller att använda film och sociala medier för att skapa kampanjer och sprida information om svåra frågor i en känslig kontext. För att få så stort genomslag som möjligt tränar man inte bara människor i riskzonen utan också andra organisationer som arbetar i utsatta områden, och på så sätt skapas en ”ringar på vattnet”-effekt. Som en del av projektet kommer flickor i riskzonen tillsammans med socialarbetare att få träning i att med hjälp av sociala medier berätta sin historia och sprida denna för att väcka medvetande, varna och informera.

EFK stöder också organisationen MEM direkt. MEM har ett mycket strategiskt viktigt arbete genom att väcka frågor och utmana invanda tankemönster vare sig det gäller synen på barnäktenskap, kvinnor, demokrati eller tro. Genom unika kontakter har de möjlighet att sända sina produktioner på kommersiella och nationella TV-kanaler och når på så sätt en annan grupp än de kristna TV-kanalerna i regionen.

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.