Skyddsboende för utsatta kvinnor

Tillsammans med en samarbetspartner i ett land i Mellanöstern stödjer EFK ett projekt för utsatta kvinnor som är i riskzonen för prostitution och trafficking. I projektet finns ett akutboende där kvinnor som är särskilt utsatta får bland annat hälsovård och yrkesutbildning. EFKs partner arbetar också med utbildning för att förebygga att kvinnor utsätts för övergrepp.

FNs Women Report 2013 visar att 99,3 % av alla kvinnor i landet har råkat ut för sexuella trakasserier. När kvinnor utsätts för övergrepp upplever en del familjer det som en stor skam och kastar ut dem från hemmet. Andra familjer låter dem vara kvar i hemmet, men behandlar dem så illa att de till slut flyr därifrån. Dessa kvinnor blir både ignorerade och utstötta från samhället och är väldigt sårbara. Det är svårt för en ensam kvinna att klara sitt uppehälle utan stöd från sin familj. Majoriteten av dem är analfabeter och har inga kvalifikationer för att hitta ett arbete och de löper stor risk att falla offer för människohandel, prostitution och andra övergrepp.

Vad har vi uppnått i projektet?

2014 öppnade vår samarbetspartner med stöd från EFK ett skyddsboende för utsatta kvinnor. Boendet kan ta emot upp till åtta kvinnor åt gången. Förutom den omsorg, kärlek och stöd de möter på boendet är målet att kvinnorna efter sin tid där ska kunna återvända till sina familjer eller ha en yrkesutbildning så de har möjlighet att kunna få ett arbete och klara sin egen försörjning. 

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.