Typ av tjänst: I en EFK-församling
Arbetsgivare: Vintrosa Baptistförsamling
Tjänstegrad: 50 %

Titel: Pastor
Område/ort: Vintrosa

Betel Vintrosa söker pastor på 50%

Varmt välkommen att söka en pastorstjänst på 50% i vår församling. Fokus i tjänsten ligger på arbetet med barn och familjer i gudstjänst och relationsbyggande. Vi ser gärna att pastorn ska bo i samhället eller dess närhet.

Församlingens vision antagen 2016

”En växande församling för alla åldrar som älskar Gud och har omsorg om varandra och världen.”

•Vi vill växa i tro
genom att lita på, vandra med och tillbe Gud helhjärtat.
•Vi vill växa i gemenskap
genom att mötas i kyrkan och i hemmen för att i äkta och kärleksfulla relationer dela livet med varandra.
•Vi vill växa i omsorg
genom att hjälpa och stötta varandra och våra medmänniskor mitt i vardagen, mitt i livet.
•Vi vill växa i våra gåvor
genom att upptäcka och i tjänst för andra, lära oss använda de gåvor vi fått av Gud.
•Vi vill växa i lärjungaskap
genom att i gemenskap frimodigt dela tron med varandra och med människor som ännu inte upptäckt vem Jesus är.

Om församlingen och orten

Församlingen startades 1861 och heter egentligen Vintrosa Baptistförsamling men går under namnet Betel Vintrosa. Medlemsantalet är drygt 80 personer. Vi är en del i samfundet EFK. Vår kyrka ligger mitt i byn och är ändamålsenlig för vår verksamhet.

Vi har ett nära samarbete med de övriga kyrkorna på och kring orten. En gång i månaden firar vi gudstjänst tillsammans med Ekumeniakyrkan i Vintrosa och Elim i Latorp. Tonårsarbetet sker också i samarbete med dem. Under sommaren firar vi Gudstjänster tillsammans med Svenska kyrkan Ekumeniakyrkan och ytterligare tre EFK församlingar i bygden.

Vintrosa är ett samhälle i Örebro kommun 20 km väster om Örebro där Närkeslätten möter Kilsbergen. Närhet till Örebro, och närheten till de Blå bergen, Kilsbergen, uppskattar vi som bor här. I Vintrosa finns väl utvecklad barnomsorg och skola (F-6). Bebyggelsen är mest villor och här bor många barnfamiljer. Det finns bra bussförbindelser med Örebro och ny motorväg som gör att restiden är 15-20 minuter till Örebro där de flesta som bor här jobbar.

Ansökan och kontakt

För mer info kontakta ordförande Tomas Johansson på telefon 072-7040110 eller via mail tomas.j.vintrosa@gmail.com.

Webbsida: www.betelvintrosa.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster