Typ av tjänst: I en EFK-församling
Arbetsgivare: Örtagårdskyrkan
Tjänstegrad: 25%

Titel: Ungdomsledare
Område/ort: Arboga

Vill du göra lärjungar? Kombinera dina studier med tjänst i församling!

Ungdomsledare i Örtagårdskyrkan Arboga
Från hösten 2017, 25%

Inspirera ungdomsledare och samla ungdomarna tillsammans med dem!

Kontakta:
Församlingens ordförande
Daniel Edenholm tel 070-217 82 79
daniel.edenholm@sysarb.se

Pastor och föreståndare
Andreas Rosdal tel 073-680 31 28
andreas.rosdal@ortagardskyrkan.se