Typ av tjänst: I en EFK-församling
Arbetsgivare: Brickebergskyrkan
Tjänstegrad: 100%

Titel: Pastor och föreståndare
Område/ort: Örebro

Pastor och föreståndare till Brickbergskyrkan Örebro 100%

Brickebergskyrkan finns nära Örebro universitet, Brickebacken och delar lokaler med Örebro teologiska högskola. Vi är en områdesförsamling med drygt 250 medlemmar. Vår stora utmaning är att betjäna människor i närområdet bland boende och studenter. Församlingen är huvudman för Viktoriaskolan och förskolan Pärlan i Brickebacken. Församlingen samarbetar med Evangeliska Frikyrkan.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är heltid. Du kommer att bli en del av en arbetsgrupp med ungdomspastor 50%, samt några volontärer på expeditionen.
Du kommer att ha de arbetsuppgifter som normalt ingår i en pastor och föreståndarroll med betoning på herdeskap, brobyggare och verksamhetsledning. Tillsammans med församlingens ledarskap är du den som driver församlingens vision och riktning framåt.

Vi söker dig som:
* Känner Guds kallelse att arbeta i en områdesförsamling.
* Vill utveckla församlingen tillsammans med oss och bygga broar till området.
* Vill medverka till att församlingen växer i gemenskap, tro och uppdrag.
* Inspirerar andra till att upptäcka sina gåvor och kallelse.
* Har en pastorsutbildning.

Tjänstens innehåll i övrigt utformas i samtal med församlingsledningen.
Välkommen att skriva några rader om dig själv eller ringa till:
Ordf. Stefan Emilsson
Mejl: stefanemilssonsmail@gmail.com
Tel: 0702 139501
www.brickebergskyrkan.se