Typ av tjänst: I en EFK-församling
Arbetsgivare: Saronkyrkan
Tjänstegrad: 100 %

Titel: Administrativ chef
Område/ort: Göteborg

Administrativ chef

Saronkyrkan i Göteborg består av ca 1200 medlemmar och har ett 30 tal anställda. Det är en församling med stor tillströmning av människor. Vi finns i en studentstad vilket i hög grad avspeglas i vårt församlingsliv. Gudstjänstfirandet är navet, det internationella engagemanget är stort och det sociala arbetet har utvecklats mycket positivt under flera år. Saronkyrkan är en församling på väg och under utveckling. Vi uppskattar erfarenhetsutbytet med andra kristna traditioner och vi samverkar med trossamfundet Evangeliska Frikyrkan. Vi beskriver vårt uppdrag som att föra vidare tron på Jesus Kristus och att verka för kyrkans synliga enhet och för en rättfärdig värld.

Vi söker en administrativ chef med förmåga att skapa förutsättningar för vidareutveckling av en omfattande, bred och dynamisk församlingsverksamhet. Tjänstens tyngdpunkt ligger på ekonomi, HR och IT.

Dina arbetsuppgifter blir att ansvara för församlingens ekonomihantering. Du har därför en god ekonomisk förståelse, erfarenhet av bokföring och bokslutsarbete. Du ansvarar för budget, uppföljning och analys. Löner hanteras av extern byrå.

I HR-ansvaret ligger ett personaladministrativt stöd för hela verksamheten och ett ansvar för att vi har en utvecklande och god psykosocial arbetsmiljö.

I IT-ansvaret ligger välfungerande digitala plattformar för informationshantering, för kommunikation och för teknisk utrustning.

Du har personalansvar för kommunikatör/samordnare, ekonom och för butikschef på Second Hand som är en affärsdrivande verksamhet.

I det övergripande administrativa ansvaret är det viktigt att du är självgående och har förmågan att se och definiera och skapa fungerande arbetsprocesser för hela organisationen.

Du rapporterar till församlingsföreståndaren och är föredragande i styrelsen.

Tjänstens omfattning: 100 %

Utbildning: Högskoleutbildning inom området ekonomi, HR eller beprövad erfarenhet.

Sista ansökningsdag: Vi hanterar rekryteringen löpande.

Ansökningshandlingar: Vi vill att du skriver ett personligt brev på en A4 och att du bifogar ditt CV. Referenser lämnas på begäran.

Ansökan och CV skickar du till cj.holmberg@saron.se

Mer information: Kontakta gärna Carl-Johan Holmberg på mail eller telefon 0707-33 59 95.