Typ av tjänst: EFKs internationella arbete
Arbetsgivare: Evangeliska Frikyrkan
Tjänstegrad: -

Titel: Praktik/volontär inom kommunikation i region Asien
Område/ort: Chiang Mai, Thailand

Blivande kommunikatör? Gör praktik inom EFKs arbete i Asien!

I Region Asien arbetar vi i EFK med fyra fokusområden i 10 länder tillsammans med ca 20 samarbetspartner. Våra fokusområden är Församlingsbyggande, Barns rättigheter, Mot människohandel och Hållbar försörjning. Värderingar som styr vårt arbete är partnerskap, ömsesidighet, holistiskt synsätt, pionjärskap och vi arbetar utifrån ett rättighetsbaserat angreppssätt. Vi har genom åren haft flera praktikanter och volontärer som både har fått nya erfarenheter och kunskaper om hur ett modernt internationellt arbete fungerar, men även bidragit med sitt eget kunnande.

Vi söker dig som:

  • Har kunskap och erfarenhet av kommunikation, foto och/eller filmskapande
  • Brinner för att kommunicera, inspirera och motivera människor
  • Tycker om att arbeta tillsammans med andra och är flexibel
  • Är beredd att satsa minst fyra månader helst med start från augusti/september 2018
  • Kan samla ihop till ditt eget underhåll då detta är en volontärinsats

Vi erbjuder dig:

  • En inblick i EFKs internationella arbete
  • Härlig arbetsgemenskap
  • En interkulturell upplevelse
  • Handledning inom ämnen som projekt- och utvecklingskunskap, teologi, kulturkompetens, församlingsbyggande, mot människohandel, barns rättigheter samt hållbar försörjning
  • Möjlighet att förändra världen tillsammans med oss!

Är du intresserad eller vill veta mer? Kontakta:

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Tobias Åberg

Tobias Åberg
Arbetar på missionscentret i Asien med församlingsgrundande insatser.


tobias.aberg@efk.se