Typ av tjänst: I en EFK-församling
Arbetsgivare: Rinkeby Internationella Församling, Förskolan Pärlan
Tjänstegrad: 100%

Titel: Förskollärare
Område/ort: Rinkeby, Stockholm

Göra en insats i Rinkeby?

Förskolan Pärlan söker en förskollärare som vill göra en insats för barnen i Rinkeby. Vårt fokus förutom vår kristna profil är att utifrån läroplanens olika delar utveckla deras svenska så mycket som möjligt i allt vi gör. På så sätt hoppas vi bidra till en god framtid för dem.
Tjänsten är från 1 augusti 2018
Kontakt: Förskolechef Håkan Lindé
parlan@rinkebykyrkan.se
0728-56 06 66