Personal EFKs Sverigekontor

Här kan du hitta kontaktuppgifter till människor som arbetar från EFKs Sverigekontor med vårt gemensamma arbete. Se personal ute i världen!

Besöksadress: Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Postadress: EFK, Box 1624, 701 16 Örebro

Jörgen Lundberg

Personalekonom 50%

070-2713137

jorgen.lundberg@efk.se

Karl Drakensvärd

Vaktmästare Torp/Götabro

072-517 13 21

karl.drakensvard@efk.se

Kent Andersson

Ekonomiassistent
019- 16 76 27
070-386 95 35

kent.andersson@efk.se

Kristina Eriksson

Samordnare för Missionsledningen samt teamledare för Team Drift
019- 16 76 20
070-291 06 65

kristina.eriksson@efk.se

Kristina Sandin

Teamledare, Team Kommunikation
019-16 76 17

kristina.sandin@efk.se

Kristoffer Zettergren

Kommunikatör, 40 %


kristoffer.zettergren@efk.se

Linalie Newman

Missionsdirektor

070-441 62 15

linalie.newman@efk.se

Malin Råsberg

Personalekonom utland
019-16 76 19
070-386 76 47

malin.rasberg@efk.se

Markus Sand

Rådgivare i integrations- och flyktingfrågor med särskilt fokus på Sverige 75%

070-245 96 21

markus.sand@efk.se

Mattias Davén

Insamlingskommunikatör
019-16 76 25

mattias.daven@efk.se