Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Alzira Ekström

Arbetar med sändande i misson samt stöduppgifter i missionscentret.


alzira.ekstrom@efk.se

Anna-Klara

Arbetar med att stödja och träna barn- och ungdomsledare i församlingar och utveckla ungdomsläger. Arbetar även med att ge råd och träning om ortopedtekniska åtgärder för partners som arbetar med personer med funktionsnedsättning.


eumena@efk.se

Anna-Maria Jonsson

Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Anna-Maria Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


anna-maria.mehmedovic@efk.se

Anneli Dagernäs

Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

anneli.dagernas@efk.se

Anneli Nilsson

Arbetar inom fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Anton Carlsson

Landansvarig för missionsarbetet i Centralafrikanska republiken.


anton.carlsson@efk.se

Barbro

Arbetar med att utveckla och koordinera EFKs insatser för personer med funktionsnedsättning i Egypten, Tunisien, Jordanien och Sudan.


eumena@efk.se

Basil Woodhouse

Arbetar inom Place of Restoration/Give a Child a Family.


basil.woodhouse@efk.se

Berndt Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.