Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Niklas Dernvall

IT-ansvarig 80 %

070-291 07 34

niklas.dernvall@efk.se

Olle Claesson

Kapitalförvaltning

0703-20 06 45

olle.claesson@efk.se

Pelle Karlsson

Vaktmästare 75 %

0735-26 56 81

pelle.karlsson@efk.se

Petra Lindsmyr

Arbetar med Barns rättigheter och hållbar försörjning i regionen.


plindsmyr@hotmail.com

Rebecka Werner

Projektledare för Frizon 60 % och ledarutvecklare för unga ledare på Sverigeprogrammet 30 %

076 34 019 78

rebecka.werner@efk.se

Richard Ståhlbom

Ekonomiassistent


rickard.stahlbom@efk.se

Roger Korsgren

Arbetar med församlingsplantering i södra Paraguay i samarbete med den lokala partern CIBB. Arbetar även med sociala insatser i samband med församlingsplanteringen.


roger.korsgren@efk.se

Rune Jonsson

Insamlingsadministratör 50% och handläggare kontor och reception 50%

070-291 07 93

rune.jonsson@efk.se

Ruriko Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Sam Jubrant

Arbetar som pastor i en församling i Nice och med församlingsutveckling.


sam.jubrant@efk.se