Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Sara Ask

Arbetar med projektuppföljning och kommunikation i regionen.


sara.ask@interact-asia.org

Sofia Jonsson

Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Solevi John

Stöd till EFKs partner ASSI.


Staffan Jenemark

Ledarutvecklare med fokus på diakoni och mångkultur 70 %

070-550 43 02

staffan.jenemark@efk.se

Susanne Olofsson

Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41

susanne.olofsson@efk.se

Sylvia Roxenmyr

Reception 80 %. Vikarierande handläggare EFK UNGs Bidragsspår, 20 % (vikarierar för Miriam Säll).

070-109 81 97

sylvia.roxenmyr@efk.se

Thorine Arenius

Internationell samordnare
019-16 76 33
070-550 81 24

thorine.arenius@efk.se

Tobias Åberg

Arbetar på missionscentret i Asien med församlingsgrundande insatser.


tobias.aberg@efk.se

Ulla-Britt Engelbrektsson

Leder ett forskningsarbete inom EFKs partner International Nepal Fellowship (INF).


uengelbrektsson@inf.org

Ulrica

Arbetar med ett skyddat boende för kvinnor i trafficking och prostitution


administration@scaninteract.org