Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Tobias Åberg

Arbetar på missionscentret i Asien med församlingsgrundande insatser.


tobias.aberg@efk.se

Ulla-Britt Engelbrektsson

Leder ett forskningsarbete inom EFKs partner International Nepal Fellowship (INF).


uengelbrektsson@inf.org

Ulrica

Arbetar med ett skyddat boende för kvinnor i trafficking och prostitution


administration@scaninteract.org

Ulrika

Arbetar med församlingsgrundande arbete i Nordafrika.


administration@scaninteract.org

Utlandsarbetare

Arbetar med församlingsgrundande bland onådda grupper.


Utlandsarbetare

Arbetar med församlingsgrundande bland onådda grupper.


Utlandsarbetare

Arbetar som lärare.


Utlandsarbetare

Arbetar för Hyllie Park Folkhögskola.


Victor John

Ledare för EFKs partnerorganisation ASSI som arbetar med församlingsgrundande, ledarskapsutveckling och barns rättigheter i Asien.


cper4him@gmail.com

Zorica Pettersson

Handläggare för registerfrågor och givarservice 65 %
019-16 76 00/23

zorica.pettersson@efk.se