Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Berndt Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Bertil Ekström

Missionscenterledare med särskilt ansvar för utbildning och sändande i mission.


bertil.ekstrom@efk.se

Billy Hellmark

Arbetar med församlingsbyggande i Aten.


administration@scaninteract.org

Birgitta Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


birgitta.arnlund@gmail.com

Björn

Arbetar med träning av husförsamlingsledare.


administration@scaninteract.org

Christian

Leder ett nätverk som arbetar för att nå onådda folk i Centralasien.


Christian Carlsson

Arbetar med företagande, entreprenörskap och socialt arbete


cc@svepro.rs

Cindy

Arbetar med träning av husförsamlingsledare.


administration@scaninteract.org

Daniel Råsberg

Arbetar med flyktingfrågan i regionen. Tjänstledig under 2018.


daniel.rasberg@efk.se

David

Arbetar med IT och logistik för en av EFKs partnera i Nordafrika.


administration@scaninteract.org