Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Bertil Ekström

Missionscenterledare med särskilt ansvar för utbildning och sändande i mission.


bertil.ekstrom@efk.se

Billy Hellmark

Arbetar med församlingsbyggande i Aten.


hellmark@galacticomm.org

Birgitta Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


birgitta.arnlund@gmail.com

Björn

Arbetar med träning av husförsamlingsledare.


eumena@efk.se

Christian Carlsson

Arbetar med företagande, entreprenörskap och socialt arbete


cc@svepro.rs

Cindy

Arbetar med träning av husförsamlingsledare.


eumena@efk.se

David

Arbetar med IT och logistik för en av EFKs partnera i Nordafrika.


eumena@efk.se

Ellen

Arbetar med församlingsgrundande insatser.


eumena@efk.se

Emma

Arbetar bland nomader i regionen samt med personer med funktionsnedsättning


eumena@efk.se

Eva-Lena Hellmark

Arbetar förebyggande mot människohandel i Aten.


ehellmark@galacticomm.org