Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Fabio Guimaraes

Ansvarar för EFKs arbete i Swaziland. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


fabioguima12@hotmail.com

Ferro Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


ferro.mehmedovic@efk.se

Fredrik

Arbetar med församlingsutveckling, träning i att nå muslimer samt har ansvar för arbetet i västra delen av regionen


administration@scaninteract.org

Gylka Guimaraes

Ansvarar för EFKs arbete i Swaziland. Utsänd från EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien.


gylkanglucas@hotmail.com

Hanne Carlsson

Arbetar med våra partners med att bland annat förbättra romers situation


hanne.carlsson@efk.se

Henrik

Arbetar med församlingsgrundande arbete i Nordafrika.


administration@scaninteract.org

Henrik

Arbetar deltid med församlingsgrundande arbete.


administration@scaninteract.org

Iain

Arbetar inom en av EFKs partnerorganisationer.


administration@scaninteract.org

Irén Frändå

Administrativ chef på SAT-7, som producerar och sänder TV i mellanöstern.


irenfraendaa@sat7.org

Isabelle

Arbetar i ledningen för en av EFKs partners i Nordafrika


administration@scaninteract.org