Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Hanne Carlsson

Arbetar med våra partners med att bland annat förbättra romers situation


hanne.carlsson@efk.se

Helen

Regionledare för Europa/Mellanöstern


administration@scaninteract.org

Henrik

Arbetar med församlingsgrundande arbete i Nordafrika.


administration@scaninteract.org

Henrik

Arbetar deltid med församlingsgrundande arbete.


administration@scaninteract.org

Iain

Arbetar inom en av EFKs partnerorganisationer.


administration@scaninteract.org

Irén Frändå

Administrativ chef på SAT-7, som producerar och sänder TV i mellanöstern.


irenfraendaa@sat7.org

Isabelle

Arbetar i ledningen för en av EFKs partners i Nordafrika


administration@scaninteract.org

Jan-Erik

Arbetar med rapportering och uppföljning av SIDA-projekt inom regionen (anti-trafficking, barns rätt och religionsfrihet) samt stöd till vår partner i Sudan.


administration@scaninteract.org

Johan Carlsén

Arbetar med församlingsplantering i Spanien.


johan.carlsen@efk.se

Judith Korsgren

Arbetar med församlingsplantering i södra Paraguay i samarbete med den lokala partern CIBB. Arbetar även med sociala insatser i samband med församlingsplanteringen.


judith.korsgren@efk.se