Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Henrik

Arbetar deltid med församlingsgrundande arbete.


administration@scaninteract.org

Iain

Arbetar inom en av EFKs partnerorganisationer.


administration@scaninteract.org

Irén Frändå

Administrativ chef på SAT-7, som producerar och sänder TV i mellanöstern.


irenfraendaa@sat7.org

Isabelle

Arbetar i ledningen för en av EFKs partners i Nordafrika


administration@scaninteract.org

Jan-Erik

Arbetar med rapportering och uppföljning av SIDA-projekt inom regionen (anti-trafficking, barns rätt och religionsfrihet) samt stöd till vår partner i Sudan.


administration@scaninteract.org

Judith Korsgren

Arbetar med församlingsplantering i södra Paraguay i samarbete med den lokala partern CIBB. Arbetar även med sociala insatser i samband med församlingsplanteringen.


judith.korsgren@efk.se

Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Karl-Johan Jonsson
karl-johan.jonsson@efk.se

Kea Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


arnkea@gmail.com

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


kent@gospelhouse.jp