Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Johanna Davén

Chef för Resursavdelningen samt biträdande Stabschef

070-390 31 21

johanna.daven@efk.se

Jonatan

Regionledare för region Europa/Mellanöstern med land-, projekt- och personalansvar.


administration@scaninteract.org

Josefin Fållsten

Programledare, Internationella programmet

072-229 62 46

josefin.fallsten@efk.se

Judith Korsgren

Arbetar med församlingsplantering i södra Paraguay i samarbete med den lokala partern CIBB. Arbetar även med sociala insatser i samband med församlingsplanteringen.


judith.korsgren@efk.se

Kamal

Leder och utvecklar nätverket ”Set my People Free” som verkar för religionsfrihetsfrågor.


administration@scaninteract.org

Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Karl Drakensvärd

Vaktmästare Torp/Götabro

072-517 13 21

karl.drakensvard@efk.se

Kea Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


arnkea@gmail.com

Kent Andersson

Ekonomiassistent
019- 16 76 27
070-386 95 35

kent.andersson@efk.se

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


kent@gospelhouse.jp