Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Mattias Lindsmyr

Arbetar med församlingsbyggande och hållbar försörjning i Swaziland och regionen.


mattias.lindsmyr@efk.se

Monica Woodhouse

Verksamhetsledare för arbetet vid Place of Restoration/Give a child a family.


monica.woodhouse@efk.se

Petra Lindsmyr

Arbetar med Barns rättigheter och hållbar försörjning i regionen.


petra.lindsmyr@efk.se

Roger Korsgren

Arbetar med församlingsplantering i södra Paraguay i samarbete med den lokala partern CIBB. Arbetar även med sociala insatser i samband med församlingsplanteringen.


roger.korsgren@efk.se

Ruriko Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Sam Jubrant

Arbetar som pastor i en församling i Nice och med församlingsutveckling.


sam.jubrant@efk.se

Sara Ask

Arbetar med projektuppföljning och kommunikation i regionen.


sara.ask@interact-asia.org

Sofia Jonsson

Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Solevi John

Stöd till EFKs partner ASSI.


Tobias Åberg

Arbetar på missionscentret i Asien med församlingsgrundande insatser.


tobias.aberg@efk.se