Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Sara Ask

Arbetar med projektuppföljning och kommunikation i regionen.


sara.ask@interact-asia.org

Sofia Jonsson

Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Solevi John

Stöd till EFKs partner ASSI.


Tobias Åberg

Arbetar på missionscentret i Asien med församlingsgrundande insatser.


tobias.aberg@efk.se

Ulla-Britt Engelbrektsson

Leder ett forskningsarbete inom EFKs partner International Nepal Fellowship (INF).


uengelbrektsson@inf.org

Ulrika

Arbetar med församlingsgrundande arbete i Nordafrika.


administration@scaninteract.org

Utlandsarbetare

Arbetar med församlingsgrundande bland onådda grupper.


Utlandsarbetare

Arbetar med församlingsgrundande bland onådda grupper.


Utlandsarbetare

Arbetar som lärare.


Utlandsarbetare

Arbetar för Hyllie Park Folkhögskola.