Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Kristina Sandin

Kommunikatör och redaktör för tidningen Direkt
019-16 76 17

kristina.sandin@efk.se

L Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se

Leif Litsgård

Leder Focus on Africa


litsgard@telia.com

Linda Brandes

Barnmorska på Healthy Mom & Baby Clinic i Jeffrey's Bays community (kåkstad).


skutt79@hotmail.com

Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Lisette

Arbetar som ledare inom en av EFKs partners i Centralasien.


Lotta

Arbetar bland syriska flyktingar i regionen.


administration@scaninteract.org

M Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se

Magnus

Arbetar med att stödja och träna ledare och att stötta insatser för församlingsplantering.


internationellaradet@ryttargardskyrkan.se

Malin Råsberg

Personalekonom utland 90 %
019-16 76 19
070-386 76 47

malin.rasberg@efk.se