Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Kristina Eriksson

Samordnare för Missionsledningen samt teamledare för Team Drift
019- 16 76 20
070-291 06 65

kristina.eriksson@efk.se

Kristina Sandin

Teamledare, Team Kommunikation
019-16 76 17

kristina.sandin@efk.se

L Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se

Leif Litsgård

Leder Focus on Africa


litsgard@telia.com

Linda Brandes

Barnmorska på Healthy Mom & Baby Clinic i Jeffrey's Bays community (kåkstad).


skutt79@hotmail.com

Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Lisette

Arbetar som ledare inom en av EFKs partners i Centralasien.


Lotta

Arbetar bland syriska flyktingar i regionen.


administration@scaninteract.org

M Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se

Magnus

Arbetar med att stödja och träna ledare och att stötta insatser för församlingsplantering.


internationellaradet@ryttargardskyrkan.se