Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Malin Råsberg

Personalekonom utland 90 %
019-16 76 19
070-386 76 47

malin.rasberg@efk.se

Maria Finnevidsson

Arbetar vid Asiens missionscenter. Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter.


maria.finnevidsson@efk.se

Markus Sand

Rådgivare i integrations- och flyktingfrågor med särskilt fokus på Sverige 50%

070-245 96 21

markus.sand@efk.se

Martine

Församlingsutveckling med fokus på att nå muslimer. Bygger upp ett nytt arbete för att hjälpa kvinnor i prostitution.


administration@scaninteract.org

Matilda Henriksson

Arbetar med EFKs partner för att motverka effekterna av människohandel.


matilda.henriksson@efk.se

Mats Frändå

Arbetar med projektledning och teknikutveckling på SAT-7, som producerar och sänder TV i mellanöstern


matsfraendaa@sat7.org

Mattias Brandes

Socialt och diakonalt arbete i Jeffrey's Bays community (kåkstad).


skutt79@hotmail.com

Mattias Davén

Insamlingskommunikatör
019-16 76 25

mattias.daven@efk.se

Mattias Lindsmyr

Arbetar med församlingsbyggande och hållbar försörjning i Swaziland och regionen.


pastorlindsmyr@hotmail.com

Micael Grenholm

Webbansvarig och redaktör för tidningen Direkt (vikarie)

070-183 99 82

micael.grenholm@efk.se