Region Asien

Anneli Nilsson

Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Berndt Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Carl-Anton Wahlström

Arbetar med utveckling och hållbarhet vid Butwal Technical Institute


carl.anton.wahlstrom@gmail.com

Ellen Wahlström

Mental Health Advisor vid EFKs partner United Mission in Nepal


ellen.wahlstrom@gmail.com

Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Karl-Johan Jonsson

Arbetar vid missionscentret i Asien med Barns rättigheter och missionsbibelskolan Engaged.


karl-johan.jonsson@efk.se

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


kent@gospelhouse.jp

Lasse Nilsson

Ansvarig för fokusområdet Hållbar försörjning i Region Asien.


lars-gunnar.nilsson@efk.se

Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Maria Finnevidsson

Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se