Region Asien

Andreas Henriksson

Regionledare för Asien

+66 (0)9 9381 8616

andreas.henriksson@efk.se

Ann-Christine Kullberg

Arbetar med pionjärarbete i Ogane med EFKs partner Japan Evangelical Church of Christ (JECC).


ann-christine.kullberg@efk.se

Berndt Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Christian

Leder ett nätverk som arbetar för att nå onådda folk i Centralasien.


Evert Kullberg

Arbetar med pionjärarbete i Ogane med EFK partner Japan Evangelical Church of Christ (JECC).


evert.kullberg@efk.se

Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Karl-Johan Jonsson
karl-johan.jonsson@efk.se

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


kent@gospelhouse.jp

Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Maria Finnevidsson

Arbetar vid Asiens missionscenter. Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter.


maria.finnevidsson@efk.se