Region Europa/Mellanöstern

Anna-Klara

Arbetar med att stödja och träna barn- och ungdomsledare i församlingar och utveckla ungdomsläger. Arbetar även med att ge råd och träning om ortopedtekniska åtgärder för partners som arbetar med personer med funktionsnedsättning.


eumena@efk.se

Anna-Maria Mehmedovic

Arbetar med församlingsplantering och ledarutveckling.


anna-maria.mehmedovic@efk.se

Barbro

Arbetar med att utveckla och koordinera EFKs insatser för personer med funktionsnedsättning i Egypten, Tunisien, Jordanien och Sudan.


eumena@efk.se

Billy Hellmark

Arbetar med församlingsbyggande i Aten.


hellmark@galacticomm.org

Björn

Arbetar med träning av husförsamlingsledare.


eumena@efk.se

Christian Carlsson

Arbetar med företagande, entreprenörskap och socialt arbete


cc@svepro.rs

Cindy

Arbetar med träning av husförsamlingsledare.


eumena@efk.se

David

Arbetar med IT och logistik för en av EFKs partnera i Nordafrika.


eumena@efk.se

Ellen

Arbetar med församlingsgrundande insatser.


eumena@efk.se

Emma

Arbetar bland nomader i regionen samt med personer med funktionsnedsättning


eumena@efk.se