Fakta om förföljelse

Gång på gång i evangelierna talar Jesus till sina lärjungar om förföljelse. När vi ser på vår värld idag ser vi att kristna utgör den mest förföljda religiösa gruppen i världen.

Text: Emma Andersson.

Var tionde kristen är utsatt

Många människor förföljs för sin tro och övertygelse idag, och kristna är inget undantag. Var tionde person som bekänner sin tro på Jesus blir på något sätt utsatt på grund av sin tro. Förföljelse av kristna minoriteter kan se ut på många olika sätt. Staten kan utsätta kristna för diskriminerande lagar eller våld. Att bli kristen är många gånger förenat med livsfara. Det omgivande samhället kan också utsätta kristna för trakasserier eller exkludering från sociala sammanhang. Ibland är det den egna familjen som utsätter en konvertit för så kallat hedersrelaterat våld. Många människor tvingas också fly sitt land på grund av sin tro på Jesus. Att utsättas för våldtäkt eller tvångsäktenskap är också ett uttryck för religiös förföljelse och här är kvinnor och barn särskilt utsatta. Två av de regioner i världen där förföljelsen av kristna är som värst är Sydostasien och Mellanöstern.

Förbjudet att bli kristen

Forskare beräknar att de senaste hundra åren har mellan hälften och två tredjedelar av alla kristna i Mellanöstern och Nordafrika dödats eller tvingats fly, och sedan den arabiska våren 2011 har situationen förvärrats på många platser. I många länder i regionen existerar så kallade apostasilagar, det vill säga förbud mot att lämna den religion man har fötts in i. Detta innebär att de muslimer som konverterar och blir kristna riskerar fängelsestraff, tortyr eller dödsstraff. Liknande lagar finns i 25 länder i världen. Att evangelisera och dela med sig av sin tro är också förbjudet i många länder i regionen. I Egypten, landet med den största kristna minoriteten i regionen, har koptiska kvinnor kidnappats och tvingats frånsäga sig sin tro. I Irak har ett antal präster och biskopar kidnappats och i vissa fall dödats och religiösa byggnader har vandaliserats eller bombats.

Beskjutna kyrkobyggnader

I Sydostasien förföljs kyrkan i ett flertal länder, förföljelse som uppges ha ökat de senaste åren. Förföljelsen sker från olika håll och är både politiskt och religiöst motiverad. Allt fler kristna tvingas uppleva diskriminering och förtryck. Social diskriminering kan innebära att det är svårt att få jobb eller att räknas som fullvärdig medborgare i sitt land då man inte tillhör majoritetsreligionen. På vissa håll riskerar kristna att tvångsförflyttas eller fråntas sina identitetshandlingar. Möjligheten att uppföra religiösa byggnader är på många håll begränsad och i Burma har kyrkobyggnader blivit beskjutna och förstörda, troligtvis av landets militär. Nepals regering beslutade nyligen att förbjuda människor att byta religion i ett försök att hindra den kristna väckelsen där. Ökande våld från extremistgrupper är också det ett överhängande hot för kristna och andra minoritetsgrupper i både Sydostasien och Mellanöstern.

Hopp till de utsatta

Situationen är mörk, men det tänds också många ljus. På olika sätt arbetar vi i EFK för att utbreda Guds rike och för att stötta människor som är utsatta på grund av sin tro. Många gånger bedrivs evangelisation, församlingsarbete och sociala projekt hand i hand. Här kan du läsa om vad EFK gör för den förföljda kyrkan i dessa regioner.

Källor

Rupert Shortt: Christianophobialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

The Guardian: Dying for Christianitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

The US Commission on International Religious Freedomlänk till annan webbplats

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du har frågor om julkampanjen!

Mattias Davén
Insamlingskommunikatör
019-16 76 25

mattias.daven@efk.se