Filmer

Visa gärna någon av våra filmer för att skapa engagemang för julkampanjen!

Filmer att visa på gudstjänsten:

Att visa i utåtriktade satsningar med Ge för livet:

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du har frågor om julkampanjen!

Mattias Davén
Insamlingskommunikatör
019-16 76 25

mattias.daven@efk.se