Röster om EFKs julkampanj

EFKs julkampanj för den förföljda kyrkan syftar till att uppmärksamma människor om hur hårt ansatt religionsfriheten är idag och uppmana till förbön, gåvor och engagemang för att motverka förföljelse. Vi har hört oss av till några politiker och kristna ledare för att höra vad de tycker om att EFK engagerar sig för den här frågan.

Foto: Magnus Aronson

Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan:

Jag välkomnar och uppmuntrar arbetet för och med kristna systrar och bröder i utsatta situationer, liksom för religions- och övertygelsefrihet. Det är vårt gemensamma uppdrag att värna om människor i nöd och att vårda den skapelse som är förutsättningen för allas liv.

Lars Adaktusson, Europaparlamentariker (KD):

Det är berömvärt att EFK engagerar sig för den förföljda kyrkan. Många kristna har lidit länge utan att omvärlden lyssnat. I Irak har shiamuslimerna fått stöd av Iran och sunnimuslimerna av Turkiet. Men det är kyrkorna som tagit ansvar för att driva flyktingläger för kristna, eftersom USA och EU inte givit något direktstöd till utsatta kristna. Stödet från EFK och andra kyrkor är ofta det enda riktade stödet som går till lidande kristna.

Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors:

Det är viktigt att frågan lyfts och att vi får igång ett nationellt förbönsstöd för den förföljda kyrkan. Det är mycket positivt att EFK uppmärksammar detta och uppmuntrar sina församlingar och medlemmar att stå med förföljda kristna. Precis det är nyckeln till deras överlevnad. Att de där ute upplever att de har ett stöd innebär att man får ett hopp om att härda ut: "Även om jag är utsatt är jag inte ensam."

Bodil Valero. Foto: Fredrik Hjerling

Foto: Fredrik Hjerling

Bodil Valero, Europaparlamentariker (MP):

Många kristna grupper utgör minoriteter i olika delar av världen och riskerar förföljelse på grund av sin tro, ett exempel är de kristna minoriteterna i Mellanöstern som utsätts för etnisk och religiös rensning. Det är därför viktigt att röster höjs för att uppmärksamma den svåra situation som dessa grupper befinner sig i. Jag tycker att EFK, med sin många församlingar och internationella engagemang, utgör en god plattform för att lyfta frågan och har förutsättningar för att bli en ledande röst i debatten.

Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd:

Eftersom vi värnar religions- och övertygelsefrihet är det givet att motverka förföljelse av alla människor. Det är naturligt att EFK och andra medlemskyrkor särskilt uppmärksammar och följer våra kristna syskon med förböner och omtanke.

Stöd kampanjen du också!

Här kan du läsa mer om julkampanjen och hur du kan stödja den.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du har frågor om julkampanjen!

Mattias Davén
Insamlingskommunikatör
019-16 76 25

mattias.daven@efk.se