Tips på temakväll

Uppmärksamma den förföljda kyrkans situation och vårt arbete för att hjälpa dem som lider för sin tro. Anordna en temakväll i din församling! Här kommer olika tips på hur den kan se ut.

Kontakta Micael Grenholm om ni vill göra en temakväll så kan vi informera om den här på efk.se. Skicka gärna in bilder och en beskrivning av hur det var efter att kvällen är anordnad. 

Tips på lovsånger

Tips på saker att säga

Dela med er av fakta om förföljelse och/eller återge någon eller några av dessa berättelser från den förföljda kyrkan:

Tips på saker att be

  • Sätt upp en världskarta och be för olika länder och regioner.
  • Be för de olika projekt vi i EFK stödjer för att hjälpa den förföljda kyrkan.
  • Illustrera bönens kraft genom att låta det vara helt mörkt och tända ett ljus varje gång någon ber högt för de förföljda.

Tips på saker att göra

  • Fira gudstjänst, gärna med nattvard, i källaren, eller under spartanska förhållanden med mörklagt rum, utan möbler och teknik. Detta som en illustration på hur många människor inte har möjlighet att fira gudstjänst i frihet utan måste göra det i smyg. Sjung lovsångerna acapella och använd enklare kärl och fat.
  • Avsluta med "omvänd kurragömma"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där syftet är att se hur många som kan samlas utan att de blir upptäckta av "polisen".
  • Gör i ordning ett bord där man kan skriva och lämna sin hälsning till ett medsyskon. Skicka hälsningarna till oss eller direkt till en förföljd församling som ni känner till.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du har frågor om julkampanjen!

Mattias Davén
Insamlingskommunikatör
019-16 76 25

mattias.daven@efk.se