Ett år av bön

Styrelsen uppmanar alla att vara med i bön under tiden fram till nästa kongress. Varje församling har fått särskilda datum för att bilda en bönekedja. Har du frågor runt detta så kan du vända dig till bon@efk.se

Evangeliska Frikyrkans styrelse inbjuder nu alla församlingar till en enkel bönekedja som sträcker sig från Torpkonferensen till nästa års kongress. Vi har helt enkelt delat ut en eller två dagar till alla församlingar i rörelsen och hoppas innerligt att alla vill vara med och ta ansvar i bön för EFK och den nominerings- och rekryteringsprocess av missionsdirektor(-er) som vi nu går in i.

Vi förstår att datumen inte passar perfekt för alla, men önskar ändå att ni på något sätt som församling vill ta tid i bön och fasta för vår gemensamma framtid, så att vi kan täcka in varje dag i bön.

Vi har en stormig ledarkris bakom oss och vår längtan är att vi tillsammans i bön ska hitta en fridfull väg framåt, där Herren tydligt får leda oss på sin väg in i framtiden. Vi tror att bön gör skillnad! I 2 Krön. 7:14 läser vi: ”och om då mitt folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar, då skall jag höra det i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land.”

Samtidigt som bönekedjan pågår uppmuntrar vi till lokala och regionala bönesamlingar för EFK, särskilt under nomineringsperioden fram till slutet av september.

Kontakta gärna oss i styrelsen

Vi har skapat en e-postadress särskilt för denna bönesatsning: bon@efk.se Den kan du använda för att berätta för oss om vad Herren talar till er om, när ni ber. Ni kan också berätta om samlingar och bönesatsningar så att vi kan följa vad som sker och berätta om det för andra.

Vårt stora böneämne är att Herren tydligt leder oss som rörelse i nominering och rekrytering av missionsdirektor(-er). Och vi önskar även förbön för vårt arbete i styrelsen, missionsledningen och vårt nationella och internationella arbete som ska pågå med oförminskad styrka. Vi kommer att aktualisera konkreta böneämnen via EFKs böneblogg. Håll utkik där: https://efkbon.wordpress.com/länk till annan webbplats

Här hittar ni bönelistan där ni behöver kolla vilket eller vilka datum er församling är uppskrivna på. Utmana er församling att be extra för EFK denna dag. Vill ni ordna en bönesamling gör ni självklart det, ni bestämmer själva vad som är rimligt för er.

För Evangeliska Frikyrkans styrelse,
Richard Hultmar, Korskyrkan Stockholm