Ingemar Forss

"Inom EFK finns en överlåtelse till uppdraget att ge hela evangeliet till hela människan genom den församlingsrörelse vi är både nationellt och internationellt. Detta har jag stor respekt för och inspireras av de människor som tjänar med sina unika gåvor för något större än de själva." Det säger Ingemar Forss, som av EFKs styrelse föreslås som en av två nya missionsdirektorer. Lär känna honom mer här!

Vem är du?

Jag är en 46-årig man som vill leva mitt liv i efterföljelse av Jesus Kristus. För närvarande bor jag i Östersund med min fru och två av mina tre barn (16 och 19 år). Den äldsta (22 år) är utflugen till Göteborg för studier. Jag är uppväxt i en familj där tron var en utgångspunkt för livet och när jag var 11 år tog jag ett eget beslut att döpa mig i den församling som jag fortfarande är medlem i - Betelförsamlingen i Östersund.

Som person brukar jag beskrivas som relationsorienterad, analytisk, lugn och en aning disträ. Jag har formats i min tro genom många olika delar: ÖM:s bibelskola Rustad Generation, lärjungaskola med UMU, teologisk utbildning via Nya Vinläglar och Umeå Universitet samt mängder av goda personliga föredömen att ta rygg på. I mitt arbete som rektor inom grundskola och folkhögskola har jag fått goda erfarenheter av att leda organisationer i utveckling och förändringar. Jag fanns med i ÖM:s styrelse i övergången till Nybygget och sedan en andra period i ett antal år i EFKs styrelse fram till och med 2015.

Varför har du valt att stå till förfogande som missionsdirektor för EFK?

Eftersom personer i EFKs ledning har sett att jag har erfarenheter och gåvor som skulle kunna betjäna rörelsen vill jag respondera på detta. Jag upplever själv att Gud har förberett detta i mitt liv och då har jag valt att stå till förfogande. Det är med både bävan och glädje som valet har växt fram – detta är inget vanligt jobb utan ett stort förtroendeuppdrag.

Att få leda EFK skulle jag göra med både ödmjukhet och stolthet. Inom EFK finns en överlåtelse till uppdraget att ge hela evangeliet till hela människan genom den församlingsrörelse vi är både nationellt och internationellt. Detta har jag stor respekt för och inspireras av de människor som tjänar med sina unika gåvor för något större än de själva.

Vad kan du bidra med i din roll som missionsdirektor?

Jag kan med min person och erfarenheter av ledarskap vara en möjliggörare och skapa så goda miljöer som möjligt för människor att vara kreativa och modiga i vår rörelse. Allt för att vi ska uppfylla det uppdrag vi gemensamt har beslutat oss för: en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället. Detta förverkligas genom att identifiera, fördjupa, modellera och sända.

I rollen som missionsdirektor skulle jag tillsammans med Linalie vara samlande och utmanande för oss som hel rörelse. Inom EFK finns det en imponerande bredd av personer med djup kunskap inom olika områden. Mitt bidrag blir därför inte att ge fördjupad kunskap utan snarare att ge helhet och sammanhang.

På vilket sätt tror du att ni kompletterar varandra?

Jag vill först uttrycka att grunden till ett bra delat ledarskap är förtroende och tillit och det finns mellan Linalie och mig redan innan vi har börjat. Den grunden vill vi bygga vidare på för att också ta vara på våra olika gåvor. Förutom likheterna som ligger i vår passion för missionella församlingar och ett utbredande av Guds rike i världen samt att vi vill vara relationella och teambyggande finns förstås unika gåvor hos oss. Jag har lite mer erfarenhet av att leda anställd personal i en organisation medan Linalie har betydligt mer erfarenhet av att vara pastor. I våra personligheter kanske Linalie har mer drive och jag är lite mer betänksam. Det borde vara bitar som kompletterar varandra bra. Tycker också att det är en styrka att vi är en man och en kvinna.

Vad bedömer du är de viktigaste frågorna, processerna eller utmaningarna för EFKs om rörelse den närmaste tiden?

En svår fråga som jag helst vill avvakta att svara på. Generellt för varje församlingsrörelse gäller det att hitta vägar att ge evangeliet vidare till varje generation.

I EFK har vi haft en ambition att kombinera vår passion för Kristus med en god omvärldsanalys och med detta som grund våga ta oss an uppdraget på innovativa och djärva sätt. Den vägen tror jag är helt rätt och beskrivs bland annat bra genom det så kallade Omtaget.