Tidsplan och material för rekryteringen av ny Missionsdirektor/er

Ingemar Forss och Linalie Newman föreslås bli nya missionsdirektorer i EFK. Val sker på kongressen 2018.

Här ges en översikt över vad som hänt och vad som kommer ske framöver i processen.

Har du frågor eller vill ha förtydliganden kan du mejla till missionsdirektorsval@efk.se, så hör någon från rekryteringsgruppen av sig.