Tidsplan för rekryteringen av ny Missionsdirektor/er

Här ges en översikt över vilka händelser som är planerade och när de inträffar. Händelser kan tillkomma ("hearings" etc) och tidsplanen uppdateras med eventuella tillkommande arrangemang eller händelser.

  • Den 20 juni 2017 startar nomineringsperioden. Styrelsen uppmanar församlingar och enskilda personer att komma in med synpunkter och namnförslag till rekryteringsgruppen.
  • Nomineringsperioden slutar den 26 september 2017.
  • Rekryteringsgruppen möter den 30 september en referensgrupp
  • Vid styrelsemötet den 6-7 oktober 2017 beslutar styrelsen om vem eller vilka som styrelsen önskar gå vidare med.
  • Intervjuer med de nominerade som tackat ja pågår under vecka 43 och vecka 44.
  • På styrelsens möte den 25 november 2017 (alternativt den 27 januari 2018) är planen att beslut tas om vem eller vilka som styrelsen föreslår som missionsdirektor/er.
  • Kongress 2018

Har du frågor eller vill ha förtydliganden kan du mejla till missionsdirektorsval@efk.se, så hör någon från rekryteringsgruppen av sig.