Ledningsgrupper och styrelser i rörelsen

Inom organisationen Evangeliska Frikyrkan (EFK) finns olika program och arbetsgrupper med egna ledningsteam. Men EFK är också huvudman för flera organisationer. Det är organisationer som samarbetar i vårt nätverk men rent juridiskt och ekonomiskt bedriver sin verksamhet i en separat organisation. Dessa organisationer har därför förutom egna styrelser också egna stadgar och årsmöten.

En del samarbete i EFK är också organiserat i hubbar.

Ledningsteam inom EFK

Internationella programmet

Thorine Arenius, programledare
Josefin Fållsten, programledare
Andreas Dagernäs (Afrika)
Anneli Dagernäs (Afrika)
Maria Finnevidsson (Asien)
Linnea Åberg (Asien)
Anna-Maria Jonsson (Latinamerika och Iberiska halvön)
Hans Lindstrand (Insamlingsenheten)
Helen *, sekretess

Missionsledningen för Evangeliska Frikyrkan

Ingemar Forss, Missionsdirektor
Linalie Newman, Missionsdirektor
Josefin Fållsten
Thorine Arenius
Cahtrine Nygren
Øyvind Tholvsen
Hans Lindstrand

Kristina Eriksson, adjungerad samordnare för Missionsledningen
Johanna Davén, adjungerad i egenskap av tjänsten som Resursavdelningens chef

Resursavdelningen

Johanna Davén, stabschef
Robin Nordahl (Team Personal)
Eva Bolminger (Team Ekonomi)
Kristina Eriksson (Team Drift)
Kristina Sandin vikarierar för David Gelinder (Team Kommunikation)
Elin Gert (Team Event)

Sverigeprogrammet

Cahtrine Nygren, programledare
Øyvind Tholvsen, programledare
Fredrik Albertsson
Josefine Arenius
Rikard Edefors
Eleonore Gustafsson
Ellen Hemström
Staffan Jenemark
Susanne Olofsson
Magnus *, sekretess

Utbildningsprogrammet

Per-Inge Andersson (Hyllie Parks folkhögskola)
Daniel Bjurhamn (Liljeholmens folkhögskola)
Marie Holm (Örebro Folkhögskola)
Nicklas Holmefur (Örebro Missionsskola)

Styrelser i organisationer med EFK som huvudman

Akademi för Ledarskap och teologi (ALT) samt Örebro Teologiska Högskola

Per Eriksson, ordförande
Daniel Alm
Stefan Elg
Lisa Fredlund
Sven Helin
Christina Hellström
Kjell Larsson
Sofie Nyström
Niklas Holmefur, adjungerad (rektor Örebro Missionsskola)
Ulrik Josefsson, adjungerad (utbildningsledare ALT)

EFK Second Hand (driver Bra & Begagnat-butikerna)

Magnus Eriksson, ordförande
Mats Hillerström, verksamhetschef
Johan Knabäck
Bernth-Åke Ottosson
Margareta Andersson

Hyllie Park Folkhögskola

Kalle Spetz, ordförande
Birgitta Södertun, vice ordförande
Lars Micael Adrian
Per Eriksson
Beata Fabi
Kristofer Halvarsson
Bengt Jörnland
Helen Richard
Jennie Wendle

Daniel Svensson, personalrepresentant
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed, personalrepresentant
Per-Inge Andersson, rektor

Liljeholmens folkhögskola

Mattias Eveborn, ordförande
Hanna Andersson
Urban Arvidsson
Owe Anbäcken, vice ordförande
Elisabeth Landerholm 
Jaan Israelsson
Susanne Olofsson
Pia Tingvall
Miriam Zwörner
Daniel Bjurhamn, rektor
Mattias Hjertton, adjungerad från skolledningen
Marie Nordlander, adjungerad från skolledningen
Jan Hultman, representant för lärare
Johan Järnland, adjungerad representant för lärare
Berit Borén, representant för servicepersonalen
Representant för kursdeltagare är ännu inte utsedd.

Stiftelsen Kåfalla Herrgård

Elisabet Svensson, ordförande
Thorvald Bergström
Arne Carlsson
Magnus Eriksson
Rune Jonsson
Bernth-Åke Ottosson
Johanna Davén, suppleant

Sveriges kristna familjehem

Berit Jakobsson, ordförande
Charlie Nilsson, vice ordförande
Göran Didriksson, kassör
Hans Brynielson
Kerstin Eriksson
Gunnar Mattsson

Örebro Folkhögskola

Annelie Andersson, personalrepresentant
Lennart Boström,
Örjan Garpenholt,
Robert Gustafson, ordförande
Marie Holm, rektor
Erik Jakobsson,
Inger Nilsson,
Pär Näslund
Bernth-Åke Ottosson
Malin Råsberg
Lisa Örnéus, vice ordförande