Nu åker vi

EFKs största fortbildningssatsning någonsin fortsätter 2017! Vi vill vara en växande församlingsrörelse i Sverige. Därför satsar vi på att lära oss så mycket som möjligt av våra av samarbetspartners och medarbetare runt om i världen. Nu åker vi! I spalten till höger hittar du information om en kommande resa för dig som är pastor eller ledare i en församling.

Utmaningarna är stora – låt oss satsa!

Det religiösa landskapet i Sverige har förändrats. Därför måste vi tillämpa missionsperspektivet även i Sverige. Ett av de bästa sätten att lära sig att tillämpa missionsperspektivet i Sverige är att besöka våra medarbetare ute i världen. Därför kommer denna fortbildningssatsning äga rum utomlands.

Här fångar vi en unik möjlighet att förbereda oss för framtidens utmaningar!

Vad består fortbildningen av?

En resa till ett land där EFK har missionsarbete. Resorna kommer att innehålla:

 • Tankeväckande studiebesök
 • Inspirerande möten med människor
 • Mycket tid för gemensam reflektion över hur vårt sätt att vara församling i Sverige. Vilka är vi? Vad tror vi på? Hur gör vi?
 • Mycket tid för gemensam bön, bön för världen, Sverige och för varandra

Sök resebidrag från EFKs Medarbetarförbund

Det finns möjlighet att söka resebidrag från EFKs Medarbetarförbund för Nu åker vi-resorna. Kontakta Medarbetarförbundet via e-post till medarbetarforbundet@gmail.com för att söka.

Nu åker vi Frizon edition: Res till Serbien eller Spanien på höstlovet!

På höstlovet 2017 har unga från 16 år och uppåt möjlighet att följa med på äventyr och möta Gud och människor i en annan kultur. Läs mer om sidan till Spanien respektive Serbien!

Varför är det här viktigt?

– Missionsresorna är ett unikt grepp vi som rörelse tar för att lära oss av våra syskon runt om i världen och fördjupa de relationer som vi redan står i. Jag har stora förväntningar på den betydelse detta kan få för oss i framtiden.

Öyvind Tholvsen, programledare för EFKs församlingsprogram

– Att satsa på ungdomspastorerna och ungdomsledarna är att investera i framtidens kyrka. Genom att låta dem ta del av denna fortbildning kommer vi att rusta den unga generationen för att på nya och kreativa sätt nå människor med evangeliet.

Julia Wellstam, Barn- och ungdomspastor på Hjälmargården

– För några år sedan fick jag möjlighet att besöka några av våra missionärer i Mellanöstern. Mötet med dem skakade om mig. De var så inriktade på att nå nya människor och de visste vad som krävdes för att en muslim skulle komma till tro. Mötet med dem tvingade mig att ställa frågorna ’vad gör jag?’ och ’hur tänker jag?'

Eleonore Gustafsson, pastor i Johanneskyrkans och Ryttargårdskyrkans församlingsplantering i stadsdelen Berga, Linköping.

– Mötet med pastorskollegor och andra ledare inom de kyrkor och organisationer vi samarbetar med kommer att berika vår förståelse av kallelse, kyrkans roll i samhället och de utmaningar som missionen står inför i delar av världen. Missa inte detta unika tillfälle!

Bertil Ekström, ledare för Missionsinstitutet och Executive Director för World Evangelical Alliance Mission Commission

Resor 2017

* Möt församlingar, flyktingar och den förföljda kyrkan i Libanon, 20-24 november

Det internationella nyhetsflödet har de senaste fem åren präglats av nyheter som gällt kriget i Syrien och den flyktingsituation det orsakat. I Libanon är var fjärde person syrisk flykting och det påverkar förstås landet oerhört mycket. Vår partner i Libanon och de församlingar som de samarbetar med spelar en avgörande roll i den här situationen. Deras arbete relaterar till hur man konkret möter nöden, men även frågor om hur man möter muslimer som väljer att lämna sin tro (många söker och finner Jesus i Mellanöstern och Nordafrika idag!) och hur man är en kyrka som är tydligt i minoritet i en muslimsk kontext.

På den här resan får vi möta pastorer som förutom att stå i utmaningen att leda en liten församling i ett muslimskt land nu befinner sig i flyktingkrisens centrum - vilket förvandlat församlingen och arbetet totalt - med stora utmaningar och stor tillväxt. Vi kommer att träffa pastorsstudenter från olika arabländer som blivit förföljda för sin tro och vi möter också EFKs samarbetsorganisationer LSESD, med ett brett arbete bland flyktingar, gatubarn och utstötta i samhället, och SAT-7, som har 20 miljoner regelbundna tittare i Mellanöstern och Nordafrika. Hur jobbar de för att förmedla hopp i en sargad region? Följ med på en resa där vi får utmanas och lära av våra syskon i krisens skugga och centrum!

Datum: 20-24 november
Kostnad: 7 000 kr + flygresa (ca 2 500-3 000 kr)
Kontaktperson: Jonatan*, regionledare för EFKs arbete i Region Europa/Mellanöstern, administration@scaninteract.org
Anmälan: Anmäl dig via e-post till medarbetarforbundet@gmail.com. Anmäl dig senast 10 oktober.

*Av säkerhetsskäl skrivs inte efternamn ut.

Preliminärt program (kan komma att ändras):

 • Dag 1 20/11
  Ankomst. Möte med studenter på ABTS (Arab Baptist Theological Seminary). Det är den enda skolan i Mellanöstern och Nordafrika där elever från muslimsk bakgrund kan läsa till pastorer i en öppen miljö (alternativet är på distans i hemlighet). EFK stöder pastorsstudenter med muslimsk bakgrund. Eleverna kommer från hela arabvärlden.
 • Dag 2 21/11
  Besök i Beirut, Byblos och ev Jeitta Grotto.
 • Dag 3 22/11
  Besök i arbete med flyktingar på landsbygden. Möte med LSESDs partners och pastorer som är engagerade i sådant arbete.
 • Dag 4 23/11
  En orientering av situationen i Libanon och vår partner LSESDs respons till flyktingsituationen. Möte med syriska pastorer. Besök på plats i arbete med flyktingar i stadsmiljön.
 • Dag 5 24/11
  Besök på SAT-7, som sänder kristen satellit-tv på arabiska, farsi och turkiska och har över 20 miljoner regelbundna tittare i stängda länder. Sammanfattning. Hemresa.