EFKs styrelse

Evangeliska Frikyrkans styrelse består av tretton personer som är geografiskt utspridda i Sverige. Alla tillhör de en lokal EFK-församling.

Owe Anbäcken, Linköping
Ledamot sedan 2017. Vald till 2018.

Maria Arcini, Tollarp
Ledamot sedan 2014. Vald till 2018.

Thorine Arenius, Örebro
Personalrepresentant
Ledamot sedan 2014. Vald till 2018.

David Axelsson, Huskvarna
Ledamot sedan 2017. Vald till 2018

Kjell Bonerfält, Stora Mellösa
Ledamot sedan 2016. Vald till 2020.

Anna Elsander, Borlänge
Ledamot sedan 2014. Vald till 2018.

Richard Hultmar, Stockholm
Ledamot sedan 2016. Vald till 2020. 

Elin Kullingsjö, Örebro
Ledamot sedan 2016. Vald till 2020.

Angeline Leetmaa, Örebro
Ledamot sedan 2016. Vald till 2020.

Inger Lundin, Örebro
Vice ordförande
Ledamot sedan 2016. Vald till 2020.

Anders Nordström, Karlstad
Ledamot sedan maj 2006. Vald till 2018.

Helen Richard, Göteborg
Ledamot sedan 2017. Vald till 2020

Stefan Rosth, Falun
Ledamot sedan 2017. Vald till 2018