En ny generation ledare rustas för tjänst

Pastorer och församlingsledare är en viktig målgrupp. Genom stöd till utbildning och träning är EFK med och utrustar Moçambiques församlingar.

Det finns många kyrkor i Moçambique men många pastorer och ledare ute i landet saknar helt träning och utbildning. De flesta lever under mycket knappa förhållanden och teologisk litteratur är mycket ovanlig. Behovet av fortbildning, träning och inköp av litteratur är mycket stort.

Islam har en mer än tusenårig historia i landet. Muslimerna från flera ännu onådda folkgrupper har av tradition levt i norra Moçambique och islam har sedan början av 1990-talet fått allt fler anhängare även i söder. Olika grupper inom islam ökar i antal och har intagit en aktiv roll i politiken och i samhället. De har även tagit kontroll över områden där kyrkan tidigare har haft stort inflytande. Att möta islam och att missionera bland muslimer har blivit en allt större utmaning för de moçambikiska kyrkorna. Utbildning om islam och träning för evangelisation bland muslimer är allt mer efterfrågat bland pastorer och kyrkoledare i Moçambique.

EFK stöder utbildning av pastorer och ledare för att ge verktyg till att möta nya utmaningar.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+27-767 423 026
+46-70-264 86 61

andreas.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45431
Insamlingsbehov: 142 000 kr

Insamlat: 55 000 kr Kvar att samla in: 87 000 kr