Samarbetskyrka får träning och mentorskap

EFK har arbetat i Swaziland sedan början av 1930-talet med både hälsovård och församlingsplantering. Vår samarbetskyrka heter Holiness Union Church (HUC). Arbetet har varit inriktat på den norra delen av landet i Hhohho-distriketet och sedan mitten av 1970-talet har HUCs arbete utgått från Emkuzweni hälsocenter där HUCs kontor finns. Ett stort behov är utbildning och utveckling av församlingsledare. Därför är EFK med och arrangerar ledarseminarier som riktar sig till pastorer, söndagsskollärare och förskolelärare. Kapaciteten för administration och bokföring är också något som behöver höjas. Där finns EFK med som en avgörande partner för att ge verktyg till god utveckling.

Vad har vi uppnått i projektet?

Tillsammans med Fabio och Gylka Guimaraes, missionärer utsända av EFKs samarbetskyrka CIBI i Brasilien, har EFKs missionär Mattias Lindsmyr haft ett särskilt ansvar för relationen till HUC, Swaziland. Tillsammans ger de stöd, träning och mentorskap för ledare inom HUC.

Vi har under året bland annat genomfört ett pastorsseminarium, haft en kurs i teamarbete med ungdomsledare från rörelsen, genomfört en ungdomsdag samt fördjupat vårt engagemang för att stötta HUC:s ungdomsrörelse och de yngre ledarna.

Under 2018 stöttas 11 st unga vuxna med stipendium.

Vad vill vi göra mer?

Erbjuda mentorskap inom församlingsutveckling, ledarträning för pastorer och lekmän samt uppmuntra till församlingsplantering och evangelisation.   Stötta partnerkyrkans ungdomsrörelse i deras verksamhet och hjälpa dem att utveckla nya ledare. Vi vill under 2018 anordna en ledarträning för den nationella ungdomskommittén och under 2019 en ledarträning för alla ungdomsledare inom HUC. Vi vill fortsätta att satsa på utbildning genom stipendier. Under 2018 görs också en utvärdering av partnerkyrkans organisation, projekt och framtidsplaner.

"Jag är så tacksam för vad jag fick uppleva på kursen"

Miss Tandzile Sibandze var en av de unga vuxna från ledarskapet i ungdomsrörelsen i HUC Swaziland som deltog i en kurs i teamarbete på YWAMs bas i Mbabane. Den heter ”The Ropes Course” och innehåller kreativa samarbetsövningar blandat med samtal och reflektion. Hon säger:

” Jag är så tacksam för vad jag fick uppleva på kursen. Jag lärde mig om vikten av tillit, omsorg, uppmuntran och samarbete för att lyckas med vad vi vill åstadkomma. Som ledare behöver jag finnas för de andra i teamet och se till att ingen lämnas efter eller kommer bort, utan att vi tillsammans jobbar för att nå målet.”

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Mattias Lindsmyr
Arbetar med församlingsbyggande och hållbar försörjning med fokus på Swaziland.


mattias.lindsmyr@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45531
Insamlingsbehov: 140 000 kr

Insamlat: 0 kr Kvar att samla in: 140 000 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.