Samarbetskyrka får träning och mentorskap

EFK har arbetat i Swaziland sedan början av 1930-talet med både hälsovård och församlingsplantering. Vår samarbetskyrka heter Holiness Union Church (HUC). Arbetet har varit inriktat på den norra delen av landet i Hhohho-distriketet och sedan mitten av 1970-talet har HUCs arbete utgått från Emkuzweni hälsocenter där HUCs kontor finns. Ett stort behov är utbildning och utveckling av församlingsledare. Därför är EFK med och arrangerar ledarseminarier som riktar sig till pastorer, söndagsskollärare och förskolelärare. Kapaciteten för administration och bokföring är också något som behöver höjas. Där finns EFK med som en avgörande partner för att ge verktyg till god utveckling.

Vad har vi uppnått i projektet?

Fabio och Gylka Guimaraes finns på EFKs missionscenter i Sydafrika. De är en brasiliansk missionärsfamilj som finns där genom samarbete med EFKs samarbetskyrka i Brasilien, CIBI. Fabio och Gylka har ett särskilt ansvar för relationen till HUC i Swaziland. De ger även stöd, träning och mentorskap till samfundsledningen för HUC samt genomför insatser med seminarier för att öka kunskapen kring innebörden i att vara en växande församlingsrörelse och för att utveckla ledare inom ungdomsrörelsen.

Vad vill vi göra mer?

Erbjuda workshops, seminarier, läromedel samt mentorskap för att öka samarbetskyrkans kunskap relaterat till församlingsutveckling, lärjungaskap, cellgrupper, ledarträning för pastorer och lekmän, församlingsplanering och evangelisation. Genom liknande vägar önskar vi stötta partnerkyrkans ungdomsrörelse i sin verksamhet och hjälpa dem att utveckla nya ledare. Vi vill också fortsätta att bidra med ekonomiskt stöd, träning och mentorskap för att skapa en fungerande administration i samarbetskyrkan och dess ungdomsrörelse.

"Jag är så tacksam för vad jag fick uppleva på kursen"

Miss Tandzile Sibandze var en av de unga vuxna från ledarskapet i ungdomsrörelsen i HUC Swaziland som deltog i en kurs i teamarbete på YWAMs bas i Mbabane. Den heter ”The Ropes Course” och innehåller kreativa samarbetsövningar blandat med samtal och reflektion. Hon säger:

” Jag är så tacksam för vad jag fick uppleva på kursen. Jag lärde mig om vikten av tillit, omsorg, uppmuntran och samarbete för att lyckas med vad vi vill åstadkomma. Som ledare behöver jag finnas för de andra i teamet och se till att ingen lämnas efter eller kommer bort, utan att vi tillsammans jobbar för att nå målet.”

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Mattias Lindsmyr
Arbetar med församlingsbyggande och hållbar försörjning i Swaziland och regionen.


mattias.lindsmyr@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45531
Insamlingsbehov: 86 000 kr

Insamlat: 300 kr Kvar att samla in: 85 700 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.