Samarbetskyrka får träning och mentorskap

EFKs samarbetskyrka i Swaziland heter Holiness Union Church (HUC). EFK har arbetat i Swaziland sedan början av 1930-talet med både hälsovård och församlingsplantering. Arbetet har varit inriktat på den norra delen av landet i Hhohho-distriketet och har sedan mitten av 1970-talet har HUCs arbete utgått från Emkuzweni hälsocenter där HUCs kontor finns.

I fokusområdet församlingsbyggande stödjer EFK samarbetskyrkan på flera områden. Ett stort behov är utbildning och utveckling av församlingsledare. Därför är EFK med och arrangerar ledarseminarier under 2016 som riktar sig till pastorer, söndagsskollärare och förskolelärare. Likaså behöver kapaciteten för administration och bokföring höjas. Utbildningsinsatser för ekonomer i IT och bokföring kommer att göras under året. EFK möjliggör även hjälp till unga personers utbildning genom stipendieprogrammet. Med din gåva är du med stöder en god utveckling för HUC-kyrkans ledare och medlemmar.

Genom samarbete med EFKs samarbetskyrka i Brasilien, CIBI, finns en brasiliansk missionärsfamilj placerad på Missionscentret i Sydafrika. Fabio och Gylka Guimaraes har ett särskilt ansvar för relationen till HUC, Swaziland. Bland annat stödjer de HUCs satsning på fosterfamiljer genom utbildning och projektutveckling och ger stöd och mentorskap till samfundsledningen för HUC.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+27-767 423 026
+46-70-264 86 61

andreas.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45531
Insamlingsbehov: 151 000 kr

Insamlat: 105 000 kr Kvar att samla in: 46 000 kr