Föräldralösa barn i Muhange får en ny familj

Detta projekt genomgår för närvarande en omställning i samband med att Muhange barnhem i början av 2017 stängde ned som institution och barnen placerades i familjer. EFKs partner FPCT i Muhange vill fortsätta att ge hjälp till barn som mist en eller båda föräldrarna. Detta ska ske genom direkt stöd till den kvarvarande föräldern, en släkting eller en ny familj. Genom ett familjehemsbaserat stöd kan barn få en naturlig uppväxt i hemmamiljö.

Sedan 1970-talet har ett stort antal barn kunnat räddas till livet genom ett snabbt omhändertagande på barnhemmet i Muhange. De har fått omvårdnad fram till ca 2 års ålder, då de sedan har placerats i lämpligt hem. EFK har varit med i uppbyggnaden av barnhemmet och även sedan ansvaret överlämnats till den lokala organisationen FPCT har EFK gett stöd till verksamheten. Under åren har även ett stort antal barnskötare utbildats, fått praktik vid barnhemmet och sedan kunnat få jobb på andra ställen.

EFK vill nu fortsätta att stödja FPCT att helt och fullt genomföra förändringen där man går från att vara en institution till att bli familjebaserat stöd. EFK vill ge stöd genom ekonomiska medel och mentorskap i etableringen av nya arbetsmetoder i detta viktiga projekt. Tanken är att en utsatt familj kan få en kort tids utbildning och stöd på plats i Muhange för att sedan få hjälp genom att ett team gör uppföljande besök i hemmet.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+27-767 423 026
+46-70-264 86 61

andreas.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45750
Insamlingsbehov: 155 000 kr

Insamlat: 135 610 kr Kvar att samla in: 19 390 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.