Samarbetskyrka tränas i ledarskap och mission

I Zambia samarbetar EFK med Mpongwe Baptist Association (MBA). Samfundet består av cirka 170 församlingar med omkring 14 000 medlemmar totalt. Historien går bakåt till 1930-talet då den förste missionären från EFKs modersamfund åkte ut. EFK vill fortsätta att utveckla och fördjupa samarbetet.

MBA själva har identifierat ett behov ledarträning, församlingsutveckling och satsning på nya församlingsplanteringar för att växa och fördjupas. En nyckelperson i denna process är generalsekreteraren pastor Makule. Han koordinerar både ledarutbildning och församlingsfrågor i MBA.  

EFK stöder aktivt nya initiativ för församlingsplanteringar inom MBA, bland annat i Zinasongwe söder om huvudstaden Lusaka. Inom projektet församlingsbyggande ingår även stöd till ledarutbildningen School of Training Christians for Service (STCS). Målet är att se en utveckling där ledare och medlemmar formas till fördjupat lärjungaskap. Responsen för denna träningsskola har varit mycket god. Genom att stödja detta projekt bidrar du med resurser för församlingstillväxt och att utrusta kristna ledare i Zambia.

En annan målgrupp för EFKs stöd är änkor i församlingarna som får hjälp till egen försörjning med mikrokrediter och hjälp till hållbar försörjning via ett odlingsprojekt.

EFK har regelbundet utbyte med MBA i form av missionärsbesök, stepout-praktikanter mm. EFK finns även med på MBA:s styrelsemöten regelbundet för rådgivning.

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj .länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+27-767 423 026
+46-70-264 86 61

andreas.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45834
Insamlingsbehov: 127 000 kr

Insamlat: 60 000 kr Kvar att samla in: 67 000 kr