Familjer får hjälp till klimatanpassning

Bangladesh är ett av de länder i världen som har drabbats hårdast av klimatförändringar. 5,5 miljoner barn under 5 år lider av akut undernäring (fakta World Food Program 2015). På grund av cykloner och översvämningar får bönderna inte lika bra skörd och man kan inte odla de traditionella grödorna. Vi i EFK jobbar i Bangladesh med att ge familjer och samhällen bättre förutsättningar att tackla klimatförändringarna. Genom att introducera salttåliga näringsrika grödor, bygga vallar mot havet och på olika sätt skapa beredskap mot cykloner så är vi med och förbättrar människors livsvillkor.

Vad har vi uppnått i projektet?

Arbetet fortsätter med att anpassa byarna inför klimatförändringarna.

  • 1080 volontärer har utbildats i katastrofhjälp. Under cyklonen Mora som drabbade Bangladesh svårt sommaren 2017 fick dessa volontärer spela en mycket viktig roll.
  • 30 extremt fattiga bangladeshier har fått lära sig krabbodling, ankuppfödning, grönsaksodling, plantskola mm och fått hjälp med att starta eget företag.
  • 54 byar har fått hjälp att identifiera risker och handlingsplaner mot översvämningar och cykloner.

Vad vill vi göra mer?

Översvämningar påverkar många av de allra fattigaste genom minskad skörd och förstörda bostäder.

  • Vi vill jobba mer med att utveckla jordbruket för fattiga småbönder. Genom att ta fram tåligare grödor och visa på ny teknik så kommer skördarna bli större.
  • Vi vill visa att det går bygga tåliga hus som klarar översvämningar.
  • Vi vill fortsätta stärka civilsamhället genom att bygga upp ledarskap i byarna och utbilda folk i katastrofhjälp.
  • Vi vill ha ett bra och nära samarbete med de lokala myndigheterna.

En i projektet berättar

Jag heter Dilip Gain, är gift och har två barn. Översvämningarna har gjort att vi inte fått så mycket skörd på våra 0,3 hektar mark. Vi har haft det svårt och många gånger har vi fått gå och lägga oss hungriga. Jag har genom projektet fått hjälp med att starta eget företag. Krabbodling är lönsamt och nu tjänar jag tillräcklig med pengar för att försörja min familj. Vår livssituation är så mycket bättre och jag har råd att skicka mina barn till skolan. Jag är så tacksam."

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

${contact.email}

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47135
Insamlingsbehov: 143 000 kr

Insamlat: 77 201 kr Kvar att samla in: 65 799 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.