Familjer får hjälp till klimatanpassning

Effekterna av klimatförändringar i form av översvämningar och höjda havsnivåer slår hårt mot Bangladeshs fattiga människor. 17 % av landets 160 miljoner invånare är undernärda och 5,5 miljoner barn lider av akut undernäring (fakta World Food Program 2016). Vi i EFK arbetar i Bangladesh med att ge familjer och samhällen bättre förutsättningar att klara klimatförändringarna. Vår samarbetspartner World Concern bygger skyddsvallar mot havet, introducerar salttåliga grödor, bygger om hus och gräver kanaler som leder bort vattnet. Genom varningssystem och utbildning så förbereds byborna för de årliga översvämningarna.

Vad har vi uppnått i projektet?

Arbetet fortsätter med att anpassa byarna inför klimatförändringarna.

  • 5240 träd har planterats för att minska jorderosion.
  • 3600 hushåll har fått en försörjning genom fiskodling, ankuppfödning, grönsaksodlingar m.m.
  • 47 byar har tagit fram handlingsplaner mot översvämningar och cykloner.
  • Mer än 1000 volontärer har utbildats i katastrofhjälp.

Tillsammans bidrar detta till att bygga motståndskraftiga byar i södra Bangladesh.

Vad vill vi göra mer?

Översvämningar påverkar många av de allra fattigaste genom minskad skörd och förstörda bostäder.

  • Vi vill jobba mer med att utveckla jordbruket för fattiga småbönder. Genom att anlägga demonstrations gårdar med tåligare grödor och ny teknik som visar på hur skördarna kan bli större.
  • Vi vill visa att det går bygga hållbara hus som klarar översvämningar.
  • Vi vill utveckla ledarskapet i byarna och utbilda folk i katastrofhjälp och på så sätt stärka civilsamhället.
  • Vi vill fortsätta att ha ett bra och nära samarbeta med de lokala myndigheterna.

En i projektet berättar

Jordbrukaren Altaf berättar: ”Vi är helt beroende av jordbruk i Kalapara Upazila distiktet där vi bor i södra Bangladesh. På grund av alla översvämningar så har salthalten i vårt vatten ökat och det har gjort att skördarna blivit mindre och vi har fått gå och lägga oss hungriga. Tack vare att World Concern tagit fram salttåliga grödor och ankor (klarar att dricka saltvatten) istället för höns till oss så har jag numera tillräckligt med mat till min familj och vi har till och med kunnat sälja grönsaker och ankkött på den lokala marknaden.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47135
Insamlingsbehov: 130 000 kr

Insamlat: 2 200 kr Kvar att samla in: 127 800 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.