Familjer får hjälp till klimatanpassning

Med nuvarande klimatförändringar och stigande havsnivåer riskerar stora delar av Bangladesh att hamna under vatten. En ensam by kan inte hindra naturkatastroferna eller klimatförändringarna men vi kan hjälpa människor att anpassa sig till förändringarna. Därför arbetar EFK och World Concern Bangladesh med att ge familjer och samhällen bättre förutsättningar att tackla klimatförändringar. Det kan handla om att introducera salttåliga grödor, bygga vallar mot havet eller skapa beredskap mot cykloner. Civilsamhället har en viktig roll att spela, tillsammans med myndigheterna. De allra fattigaste behöver extra stöd för att kunna vara med i omställningen. Arbetet är långsiktigt.

Vad har vi uppnått i projektet?

Trots en översvämning i området fortsätter arbetet med att anpassa byn inför klimatförändringarna. Nytt för i år är träning i inkomstgenererande aktiviteter för de allra fattigaste.

  • 216 volontärgrupper med 1 080 personer har formats
  • 46 människor har tränats i krabbodling för att få möjlighet att leva kvar i området
  • 54 byar har fått hjälp att identifiera risker och handlingsplaner mot översvämningar och cykloner
  • 161 kvinnor har formerats i 12 självhjälpsgrupper

Vad vill vi göra mer?

Översvämningar påverkade många av de allra fattigaste och deras skördar, samt projektets plantskola. Nytt försök att odla trädplantor görs nästa år. Projektet ska satsa mer på att bygga bra ledarskap i de grupper och organisationer som bildas. Fortsätt fokus på kvinnligt ledarskap är viktigt. Just nu är 40 % av kommittémedlemmarna kvinnor, men det finns fortfarande mer att göra för att kvinnors röst i omställningen ska tas på allvar! Påverkansarbetet mot myndigheterna är prioriterat och är en nyckelfråga för en hållbar omställning.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Henriksson
Regionledare för Asien

+66 (0)9 9381 8616

andreas.henriksson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47135
Insamlingsbehov: 143 000 kr

Insamlat: 1 200 kr Kvar att samla in: 141 800 kr