Galleri utmanar till tro och tanke

Behovet av utbildning är stort för många människor i Centralasien. För att kunna vara en del av samhällsutvecklingen behövs möjligheter att utveckla sin förmåga att självständigt reflektera över det man möter. EFK stödjer ett kulturcentrum, där människor får möjlighet att utvecklas.

På många håll i Centralasien är behovet av en allsidig utbildning stort. När ekonomin och samhället utvecklas behövs reflekterande människor som förmår att kritiskt granska det de möter och sätta in sitt eget liv i ett större sammanhang. En av EFKs partners i Centralasien har öppnat ett kulturcenter, där olika utställningar ger barn och unga en chans att bredda sitt perspektiv. Genom projektet tas det även fram utbildningsmaterial och ledare tränas i att utbilda andra.

Projektet rekommenderas till Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47639
Insamlingsbehov: 53 000 kr

Insamlat: 31 000 kr Kvar att samla in: 22 000 kr