Gör Bibeln levande för barn

Under de senaste 30 åren har kyrkan i ett av länderna i Centralasien vuxit med väldigt fart. Idag räknas nära 100 miljoner bekänna sig till den kristna tron. En sådan tillväxt kräver redskap så att människor fortsätter att växa vidare i sitt lärjungaskap. Tillsammans med Svenska Bibelsällskapet och en av våra lokala samarbetskyrkor är EFK med och stöttar utbildning av söndagsskolslärare. En av de utmaningar den unga församlingsrörelsen i Centralasien står inför är hur barnen kan växa upp i kyrkan, lära känna Jesus och lära sig Bibeln på ett sätt som är anpassat till barn. Målet med projektet är att barnledare ska få redskap att tjäna Gud och barnen.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vid två träningar har 57 söndagsskolsledare fått utbildning i hur de på ett pedagogiskt sätt kan undervisa Gamla Testamentet för barn. Materialet som används är det svenska Bibeläventyret som i Centralasien har översatts och anpassats till söndagskolan. Pedagogiken är helt ny och ger inte bara lärarna redskap till undervisningen utan möjliggör även en större förståelse för den bibliska berättelsen i stort. Detta har blivit tydligt då även 22 blivande pastorer från sju olika minoritetsfolk har genomgått utbildningen. Dessa ser möjlighet att använda materialet bland barn men även vuxna som är analfabeter.

Vad vill vi göra mer?

  • Fortsätta att utbilda söndagsskolsledare och pastorer i Centralasien.
  • Utveckla undervisningsmaterial och redskap som kan anpassas till olika kulturer och sammanhang beroende på behov.
  • Träna fler ledare inom minoritetsfolken så att dessa på ett enkelt sätt kan undervisa barn och vuxna om Bibelns berättelser.
  • Stödja en långsiktig och hållbar utveckling av arbetet genom att se en nationell organisation växa fram som tar ansvar för träningarna och arbetar för ekonomisk självständighet.

En lärare berättar

En kvinnlig lärare, som arbetar bland yngre barn och som även är aktiv som söndagsskolelärare i en underjordisk församling, deltog i en träning. Kvinnan hade först varit väldigt tveksam men bara ett par dagar in i den veckolånga träningen berättade hon exalterat att materialet och pedagogiken var något helt nytt för henne. Efter någon månad hörde hon av sig och berättade att träningen hade förändrat hela hennes sätt att undervisa - både i skolan och söndagsskolan. Sättet att undervisa öppnade dörrar som hon tidigare inte hade trott vara möjliga.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47640
Insamlingsbehov: 78 000 kr

Insamlat: 125 426 kr Kvar att samla in: 0 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.