Gör Bibeln levande för barn

Förföljelsen tilltar i Centralasien men trots det ökar antalet kristna. Idag beräknas fler än 100 miljoner vara kristna i landet. Det innebär även att söndagsskolorna växer. Tillsammans med Svenska Bibelsällskapet är Evangeliska Frikyrkan med utbildar lärare och vuxna så att dessa har kunskap och förmåga att undervisa barnen på ett pedagogiskt och anpassat sätt. Målet med projektet är att barnledare ska få redskap att tjäna Gud och barnen.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2018 har förföljelsen mot kristna intensifierats. Regimen går särskilt hårt mot församlingar och kyrkor som har organiserad verksamhet mot barn. Flera kyrkor har tvingats stänga runt om i landet, men trots det fortsätter många människor att mötas i hyreslokaler och hem. Vår samarbetspartner har upplevt att risken med att träna barn- och ungdomsledare ökar, men vill ändå fortsätta då efterfrågan är stor. Dörrar till nya samarbeten har öppnats vilket har gjort att flera utbildningar har kunnat genomföras på nya platser i det stora landet. Två träningar har hållits under våren där ca 100 ledare fick genomgå kursen för att kunna undervisa Gamla Testamentet.

Vad vill vi göra mer?

  • Vår samarbetspartner förutser att utrymmet för kristna kommer att minska än mer under de närmaste åren. Vi vill därför försöka satsa på att utbilda så många ledare vi kan med vetskap om att vi om några år kanske tvingas stänga ned projektet.
  • Vi vill även intensifiera arbetet med att undervisa pastorer och ledare bland etniska minoriteter. Idag har kursen blivit en del av en längre bibelskolutbildning, där vi går in och bekostar material och träning.
  • Stödja en långsiktig och hållbar utveckling av arbetet genom att se en nationell organisation växa fram som tar ansvar för träningarna och arbetar för ekonomisk självständighet.

En lärare berättar

Vår partner blev bjuden att åka ut på landsbygden för att undervisa söndagsskolslärare i Bibeläventyret. Väl där blev inte allt som hon hade tänkt: "När jag kom in i det enkla rummet där lärarna satt, möttes jag av 45 tysta personer. Ingen av dem hade gått färdigt skolan. Jag började att undervisa - berättelser, rörelser, tävlingar mm., men jag fick ingen reaktion. De satt bara där och tittade. Jag sa till Gud: "Det här går inte. Materialet passar inte för outbildade." Men så i pausen när jag var på väg att avsluta, började gruppen helt plötsligt hoppa upp från bänkarna och lovorda sättet jag undervisade på. Flera sa att Bibeln hade öppnats sig för dem, och att de ville lära sig allt så att barnen i byarna kunde få upptäcka vad Bibeln verkligen handlar om. Guds ord är aldrig för komplicerat för människor."

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47640
Insamlingsbehov: 101 000 kr

Insamlat: 24 000 kr Kvar att samla in: 77 000 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.