Gör Bibeln levande för barn

Under de senaste 30 åren har kyrkan i Centralasien vuxit med väldig fart. Idag räknas nära 100 miljoner bekänna sig till den kristna tron. En sådan tillväxt kräver redskap så att människor fortsätter att växa vidare i sitt lärjungaskap. Tillsammans med Svenska Bibelsällskapet och en av våra lokala samarbetskyrkor är EFK med och stöttar utbildning av söndagsskolslärare.

En av de utmaningar som den unga församlingsrörelsen i Centralasien står inför är hur barnen kan växa upp i kyrkan, lära känna Jesus och lära sig Bibeln på ett sätt som är anpassat till barn. Målet med projektet är att barnledare ska få redskap att tjäna Gud och barnen.

Vad har vi uppnått i projektet?

  • Under 2016 har ca 70 söndagsskolslärare undervisats och tränats i att på ett pedagogisk vis undervisa barn om Bibelns berättelser.
  • Utbyte mellan svenska söndagsskolslärare och lärare från Centralasien har skett i syfte att lära av och stötta varandra i undervisning och träning av barn.
  • Ledare från minoritetsfolk har fått möjlighet att lära sig att använda och anpassa söndagsskolsmaterial så att det fungerar när de undervisar vuxna med låg läs- och skrivkunnighet.
  • Material har översatts och utvecklats för att passa nya kulturella kontexter.

Vad vill vi göra mer?

  • Fortsätta utbilda barn- och söndagsskolsledare i Centralasien. Behoven växer i takt med att kyrkan växer och fler barn växer upp i kyrkan.
  • Utveckla undervisningsmaterial och redskap som kan anpassas till olika kulturer och sammanhang beroende på behov.
  • Träna fler ledare inom minoritetsfolken så att dessa på ett enkelt sätt kan undervisa barn och vuxna om bibelns berättelser.
  • Stötta ett framväxande nätverk av ledare inom den underjordiska kyrkan, så att dessa får stöd och kan dela sina erfarenheter av att leda och undervisa barn.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47640
Insamlingsbehov: 78 000 kr

Insamlat: 42 041 kr Kvar att samla in: 35 959 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.