Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt

Två kvinnor och ett barn som få hjälp genom ASSIs arbete i Indien.

Foto: Maria Finnevidsson

Att lära sig läsa och skriva handlar om så mycket mer. Det öppnar upp en dörr till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Utbildning är en enkel väg ut ur fattigdom och utsatthet. Där vill vi som EFK sträcka ut en hjälpande hand så att barn och de vuxna som finns runt barnen ges möjligheter att själva kunna och känna att de kan bestämma över sitt eget liv. Där finns vi också med och stödjer genom att ge utbildning om barns rättigheter och föräldrakunskap, för att öka medvetenheten om barns rätt till skolgång.

Vad har vi uppnått i projektet?

I februari i år så samlades vi tillsammans med EFKs partnerorganisationer här i Asien som arbetat med barns rättigheter för att lära tillsammans och utvärdera de två första åren av programmet för barns rättigheter och se framåt. De var underbart se hur vi tillsammans tränar barn, föräldrar, skyldighetsbärare för ökad medvetenhet om barns rättigheter. Där vuxna anmäler om utnyttjande av barn sker och där skyldighetsbärare börjar att ta sitt ansvar. Underbart att också se hur våra partner organisationer växer i kunskap om barns rättigheter och agerar där efter. Där det låter barn bästa stå i centrum trots kulturella och religiösa olikheter. Där Mattesusevangeliet 18 får stå i centrum.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att arbeta för att barn bästa och att barn ska kunna växa upp i trygghet. Där de har rätt till en utbildning och där barn är lyssnade till. Vi forsätter att göra det genom skolstöd i Bangladesh och Indien, utbildning av föräldrar och barn i Bangladesh, Kambodja, Indien, och Thailand. Bygger upp nätverka på lokal nivå där både barn, vuxna och skyldighetsbärare för barns talan.

Vi vill också arbeta med att väcka en större medvetenhet om barnsäktenskap och att barns rättigheter är för alla barn.

Maria i Bangladesh drömmer om att bli läkare

Vi träffar Maria, 16 år, och hennes familj i deras hem i Bangladesh. Vi klämmer in oss på deras 16 kvm där de äter, sover, gör läxor och lever sitt liv tillsammans. Det berör att träffa Maria och hennes familj. Så många drömmar som finns i detta lilla rum. Maria drömmer om att bli läkare och jag skulle säga att var det bara upp till hennes läshuvud och driv så skulle hon fixa det. Jag ser stoltheten i hennes föräldraras ögon, men också minnen av drömmar som krossats. Fast det är ändå hoppet i Marias och hennes föräldrar ögon som stannar kvar när vi lämnar.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47050
Insamlingsbehov: 330 000 kr

Insamlat: 29 799 kr Kvar att samla in: 300 201 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.