Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete

Asien är den region som har flest offer för människohandel i världen. Vanligast är sexuell exploatering, arbetskraftsexploatering och tvångsgiftermål. Många länder i regionen är hårt drabbade av fattigdom, naturkatastrofer, konflikter och korruption vilket är bidragande orsaker till att människor är sårbara för människohandel. Vi och våra samarbetsorganisationer arbetar förebyggande och rättighetsbaserat. Det betyder att vi arbetar för att nå hållbara resultat genom att fokusera på grundorsaker till människohandel och för att stärka människors medvetande om sina och andras mänskliga rättigheter.

Vad har vi uppnått i projektet?

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer startade vi under förra året fyra projekt mot människohandel i Nepal, Kambodja och Thailand. Totalt har vi nått mer än 2000 personer! Under 2017 fick även ca 90 personer som arbetar mot människohandel i Thailand, Laos, Kambodja och Nepal träning i ämnen som påverkansarbete, fördjupning i människohandelns mekanismer och orsaker, hur man hanterar fall av sexuellt utnyttjande mm. Vi har också gjort en gemensam forskningsstudie om människohandel.

Vad vill vi göra mer?

  • Vi vill vara med och bygga starka nätverk mot människohandel i Asien och internationellt.
  • Vi vill fortsätta stärka våra samarbetsorganisationers kapacitet att arbeta effektivt mot människohandel.
  • Vi vill nå fler människor i kampen mot människohandel!
  • Vi vill engagera kyrkor i Sverige!

En av deltagarna i träningarna berättar

Ven Khemrin är 38 år gammal. Han bor med sin fru, deras fyra barn, sin syster och sin mamma. Han arbetar med risodling. Han har fått träning av vår samarbetsorganisation i Kambodja om hur man kan skydda sig mot exploatering. Den träningen hjälpte honom när han sökte ett jobb via en rekryteringsfirma. Arbetet var i Nya Zeeland och han blev lovad en bra lön. Innan Ven gav rekryteringsfirman de 2000 USD som de begärde tog han kontakt med myndigheterna och kollade om rekryteringsfirman var registrerad. Det var den inte. Händelsen har sporrat Ven att engagera sig, och nu är han ordförande i en grupp som arbetar lokalt för att förhindra människohandel i Kambodja.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47030
Insamlingsbehov: 276 000 kr

Insamlat: 319 628 kr Kvar att samla in: 0 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.