Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete

Problemet med att barn och kvinnor och män i Asien utsätts för människohandel i form av billig arbetskraft, eller i sexindustrin är stort. Människohandeln är i dag den snabbast växande kriminella verksamheten i världen och en av de tre största marknaderna tillsammans med drog- och vapenhandeln. EFKs samarbetspartners är fokuserade på förebyggande arbete och försöker ställa krav på makthavare och myndigheter. Vi är glada att de gör skillnad och att vi får vara en del i att göra deras arbete möjligt!

Vad har vi uppnått i projektet?

  • Ca 140 personer har fått utbildning och träning under året för att kunna arbeta mer effektivt mot människohandel.
  • Två större forskningsprojekt har bedrivits i Nepal och Kambodja. Båda har varit viktiga för förståelsen kring människohandeln i respektive geografiskt område, och har påverkat utformningen av de regionala projekten inom fokusområdet.
  • Två ettåriga pilotprojekt har bedrivits i Nepal och Kambodja och man har totalt nått nästan 4 500 personer med olika förebyggande insatser.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta arbeta förebyggande och långsiktigt mot människohandel i Asien. Under 2017 startar vi två större projekt i Nepal och Kambodja. Vi planerar också ett projekt i Thailand som riktar sig mot den utsatta minoritetsgruppen Lahu. Vi vill fortsätta att utbilda och träna våra partnerorganisationer och hoppas även utöka samarbetet mot människohandel inom regionen.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47030
Insamlingsbehov: 460 000 kr

Insamlat: 58 800 kr Kvar att samla in: 401 200 kr