Träna framtidens församlingsledare

I över 120 år har EFK arbetat med församlingsgrundande insatser i Asien. Vi har sänt missionärer för att plantera församlingar och träna ledare. Församlingar har vuxit fram där det tidigare inte funnits någon kristen, och idag är flera av dessa självständiga samfund eller organisationer som sänder egna missionärer till länder dit vi inte längre kan gå. Dock har EFK fortfarande en roll att ta. Flera av dessa samfund och organisationer är unga och efterfrågar stöd och träning för att bli än mer effektiva i missionsuppdraget. Vi vill fortsätta att vara med och möjliggöra självständiga nationella församlingsrörelser som når onådda människor i Asien och resten av världen.

Under februari år bjöd vi in representanter från våra systersamfund och partnerorganisationer till en konferens om församlingsutveckling. Konferensen innehöll träning i frågor om församlingsplantering, men också samtal och diskussioner kring hur man tränar nästa generations ledare eller når människor i ett samhälle där kristen tro ses på med fientlighet. Syftet med konferensen var att utbyta erfarenheter mellan våra partners, och ser hur vi, EFK, på bästa sätt kan fortsätta att vara med och stötta våra partners på andra sätt än bara finansiella. VI kan redan nu se resultat då två av våra partners har påbörjat erfarenhetsutbyte, någon har bett om att få stöd och hjälp med teologisk bearbetning, och andra har önskat att EFK finns med och lär hur man kan arbeta fram metoder och förankra strategier kring församlingsplantering så att fler människor nås av evangeliet.

Målet med projektet är att fler människor ska få lära känna Jesus i Asien genom att våra samfund och partnerorganisationer blir mer effektiva i sitt arbete med evangelisation och sändande av missionärer. En viktig grundsten i detta är att det finns ledare som är tränade, strukturer som möjliggör sändande och en teologisk bearbetning kring församling och mission. I EFKs måldokument står det att "vi vill se självstyrande, självunderhållande och självutbredande församlingar grundas". Träning och stöd är nödvändigt för att förverkliga detta.

Utbildning av ledare och strategisk organisationsutveckling kostar pengar att genomföra och resultaten kommer inte alltid direkt. Men vi tror att detta är ett av flera steg till att Guds rike fortsätter att växa i Asien.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47020
Insamlingsbehov: 148 000 kr

Insamlat: 21 600 kr Kvar att samla in: 126 400 kr