Träna framtidens församlingsledare

I över 120 år har EFK arbetat med församlingsgrundande insatser i Asien. Vi har sänt missionärer för att plantera församlingar och träna ledare. Församlingar har vuxit fram där det tidigare inte funnits någon kristen, och idag är flera av dessa självständiga samfund eller organisationer som sänder egna missionärer till länder dit vi inte längre kan gå. Dock har EFK fortfarande en roll att ta. Flera av dessa samfund och organisationer är unga, och efterfrågar stöd och träning för att bli än mer effektiva i missionsuppdraget. Vi vill fortsätta att vara med och möjliggöra självständiga nationella församlingsrörelser som når onådda människor i Asien och resten av världen.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFK arbetar i direkt pionjärarbete genom missionärer men även genom partnerkyrkor som vi har varit med och startat. Under 2017 genomfördes flera träningar för att rusta och utveckla våra partners till än mer uthålligt och strategiskt arbete för församlingsplantering. Ledarna hos en av våra thailändska partner, TLF, har tränats i och bearbetat vad helhetsmission innebär för kyrkan och dess roll i samhället. Den växande församlingsrörelsen i Mongoliet möttes i december för att tillsammans hitta gemensamma områden för samarbeten. EFK var med och bidrog med kunskap och erfarenhet om hur vi kan sända missionärer, utbilda pastorer och samverka för att fler människor ska få höra de goda nyheterna.

Vad vill vi göra mer?

Under 2018 fortsätter satsningen på Mongoliet men även Indien då våra systerkyrkor där har bett om stöd och hjälp för att utveckla samarbete och strukturer mellan församlingarna. Vi hoppas även på att öka utbytet mellan våra olika partnerkyrkor i området då vi ser att vissa har stor erfarenhet av nya former av församlingsplanteringar medan andra stagnerar på området. Målet med programmet är att fler människor ska få lära känna Jesus i Asien genom att våra samfund och partnerorganisationer blir mer effektiva i sitt arbete med evangelisation och sändande av missionärer. En viktig grundsten i detta är att det finns ledare som är tränade, strukturer som möjliggör sändande och en teologisk bearbetning kring församling och mission.

En församlingsledare berättar

"Undervisningen och förståelsen som träningen gav hjälper oss att bli en kyrka som tar större ansvar i samhället. Vi som var med kommer att fortsätta träna ledarna i våra byar så fler kyrkor sträcker sig ut till människorna som ännu inte känna Jesus."

P tillhör en av ledarna inom Thai Lahu Foundation (TLF). De har under en lång tid arbetat med byutveckling och minoriteters rättigheter. Men trots att man många gånger har arbetat tillsammans med lokala kyrkor har uppdelningen mellan församlingsplantering och utvecklingsarbete varit tydlig. TLF vill nu binda samman detta på ett allt mer relevant sätt.

 

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47020
Insamlingsbehov: 140 000 kr

Insamlat: 5 200 kr Kvar att samla in: 134 800 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.